Wednesday, November 28, 2018

ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനവിധിയുടെ ആമുഖം - 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 28

എന്നും എക്കാലത്തും സാമുദായികമോ അല്ലാത്തതോ ആയ എല്ലാ ലഹളകളുടേയും ഏറ്റവും വലിയ ഇരകള്‍ സ്ത്രീകളാണ്. ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം. ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ പൌരനും പൌരിക്കും ഏതു മതാചാരത്തിന്‍റേതാക്കളും എത്രയോ മീതെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന. 
411 പേജുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ ആമുഖഭാഗത്തിന്‍റെ എന്‍റെ വക സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തിരുത്താൻ തയ്യാർ. 
Quote
ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് 2006 ലെ 373-ാം നമ്പർ റിട്ട് പെറ്റീഷന്‍റെ (സിവിൽ) വിധിയുടെ ആമുഖം.

ഒരു നിയമം, അത് എത്രത്തോളം നീതിരഹിതമായാലും ശരി, നിർബന്ധിതമാക്കുക, പിന്നെ ആ പറയുന്ന നിയമം സമർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണമോ ന്യായീകരണമോ പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നത് സമൂഹം പരിപോഷിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം അേ്രത അനാദിയായ കാലം മുതൽക്കു തന്നെ മനുഷ്യകുലത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാട് സമർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണത്തിനായി മനുഷ്യവംശം തിരയുകയാണ്. താത്വികമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ കടലാസിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. ചരിത്രപരമായി, അസമത്വത്തോടെയാണ് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്, തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അനേകം പേർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തന്‍റെ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്യവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സൂസൻ ബി. ആന്റണി സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞതു പോലെ, 'പുരുഷന്മാർ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അതിനപ്പുറം യാതൊന്നും തന്നെയില്ല; സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അതിലും കുറവും യാതൊന്നുമില്ല. - Men, their rights, and nothing more; women, their rights, and nothing less.' അത് ഒരു വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ്.

2.ഈശ്വരാംശമോ ആദ്ധ്യാത്മികതയോ തിരഞ്ഞുള്ള തങ്ങളുടെ അനേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ബൃഹത് ജനസഞ്ചയത്തോട് ആശയാവിഷ്‌ക്കാരം നടത്തുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സന്ദേശമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രമോ ഉതകിയിട്ടില്ല. ജീവിതനാടകത്തിൽ, പുരുഷൻ സ്വന്തം കൈയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് തന്‍റെ ഒപ്പ് ഒന്നു പതിക്കുവാനുള്ള ഇടം പോലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈശ്വരാംശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനപാതയിൽ തന്നെ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരാംശത്തിലേക്കുള്ള ഉപാസനയുടെ/ഭക്തിയുടെ പ്രതീകത്തെ ലിംഗപരമായ കാഠിന്യത്തിനും സ്ഥിരസങ്കൽപ്പത്തിനും വിധേയമാക്കുവാൻ പാടില്ല. ഒരു വശത്ത് സ്ത്രീകളെ ദേവിമാർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുകയും മറുവശത്ത് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർക്കശമായ ഉപരോധങ്ങൾ നിർബന്ധിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദ്വിത്വപരമായ സമീപനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെയുള്ള ദ്വിത്വപരമായ സമീപനവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ട മാനസികനിലയും സ്ത്രീകളോട് അനാദരവ് കാണിക്കുന്നതിലേക്കും അവരുടെ അന്തസ്സ് ഇടിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയുടേയും പാതിവ്രത്യത്തിന്റേയും കൂടുതൽ കർശനമായ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നു മാത്രം അവകാശബോധത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യപരമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ ആയി വർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, സ്ത്രീയെ യാതൊരു തരത്തിലും ദുർബ്ബലമായോ, കുറഞ്ഞ തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനേക്കാൾ താണ ആൾ എന്ന മട്ടിലോ പരിഗണിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സമത്വം പാലിച്ചു വരുന്നവർ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള നിരന്തരമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിനു സമൂഹം വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ തുല്യാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിലുള്ള അത്യന്തദുഷ്‌കരമായ കഠിനജോലി ചെയ്യുക എന്ന ചുമതല നിയമത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി, ലോകത്തിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷബോധങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹെന്റി വാഡ് ബീച്ചർ ന്‍റെ വിവേകപൂർണ്ണമായ വചനങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

'നമ്മുടെ ദിനങ്ങൾ ഒരു കാലിഡോസ്‌കോപ്പ് - പല രംഗങ്ങൾ മാറി മാറിക്കാട്ടുന്ന ചിത്രദർശിനിക്കുഴൽ - അത്രേ. ഓരോ നിമിഷവും ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. പുതിയ പൊരുത്തങ്ങൾ, പുതിയ വൈപരീത്യങ്ങൾ, ഓരോ തരത്തിലും പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ. ഒരു കാര്യവും ഒരേ പോലെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും പരിചിതരായ ആളുകൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോരുത്തരോട്, തങ്ങളുടെ തൊഴിലിനോട്, ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളോട് ഓരോ പുതിയതരം സമ്പർക്കത്തിൽ ആകുന്നു. ഏറ്റവും ശാന്തരായ നിവാസികളും , കുടുംബ സംവിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും നിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുന്നവരും ഉള്ള, ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമായ ഗൃഹം, എങ്കിൽ കൂടിയും അതിരറ്റ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നവർ.' (ഹെന്റി വാഡ് ബീച്ചർ, 1813-1887 -കണ്ണുകളും കാതുകളും. Henry Ward Beecher, 1813-1887 - Eyes and Ears)

3.സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ഏതു ബന്ധവും അതീന്ദ്രിയപരമായ ഒന്നത്രേ, സാമൂഹികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്രിമ വിഘ്‌നങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് അത്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളാലും നിബന്ധനകളാലും അനുശാസിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂടിയാലോചിച്ചു നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം അല്ലേയല്ല. ഭരണഘടനാപരമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത, ജീവശാസ്ത്രപരമോ ശാരീരികപരമോ ആയ പ്രാമാണിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന, അയവില്ലാത്ത സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക മനോഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള അടുപ്പവും പ്രകാശനവും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും പരസ്യമായി സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഘടകത്തിനു മേൽ മതത്തിലെ പുരുഷനിയന്ത്രിത വ്യവസ്ഥിതി വിജയിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു കൂടാ. ജീവശാസ്ത്രപരമോ ശാരീരികപരമോ ആയ ഘടകങ്ങളുടെ പേരിൽ, സ്ത്രീകളുടെ വിധ്വംസനത്തിനും അടിച്ചമർത്തലിനും നിയമസാധുതയുടെ അംഗീകാരമുദ്ര നൽകാനാവില്ല തന്നെ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള - വർഗ്ഗം, മതം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള - മുൻവിധികൾ സംബന്ധമായ വിവേചനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സംബന്ധമായമായ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിലോ അധിഷ്ഠിതമായ ഏതു നിയമവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും, നീതീകരിക്കാനാവത്തതും അവിശ്വസനീയവും മാത്രമല്ല, ഭരണഘടനാപരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുമില്ല.

4. വിശ്വാസവും മതവും വിവേചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് സാർവ്വത്രികമായ സത്യമാണ്, എന്നാൽ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പുരുഷാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതി നിലനിറുത്തുകയും അതു വഴി വിശ്വാസത്തിന്റേയും ലിംഗസമത്വത്തിന്റേയും അവകാശങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നതായും ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. സാമൂഹ്യപരമായ മനോഭാവങ്ങളും പുരുഷാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതമായ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുകയും ചുറ്റിത്തിരിയുകയും ചെയ്യുകയും അതുമൂലം സാമൂഹ്യപരവും മതപരവും ആയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സ് ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർവ്വലൗകികമായത് ഏതൊന്നാണോ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിനുള്ള കേവലം വ്യത്യസ്തമായ വഴികളേ്രത എല്ലാ മതങ്ങളുും. ഈശ്വരാംശം തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതരീതി മാത്രമാണ് മതം. എന്നിരുന്നാലും, ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളും ബഹിഷ്‌കരണപരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളും, മതത്തിന്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റേയോ ശരിയായ അന്തസത്തയുടേയും പുരുഷാധിപത്യപരമായ മുൻവിധികൾ കൊണ്ട് വ്യാപകമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിന്‍റെ ആചാരങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ, അനൗചിത്യകരമായ അബദ്ധപ്രസ്താവങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ, വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അവശ്യവും സമഗ്രവുമായ ഭാവത്തിന്‍റെ പേരിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.  
unquote

Wednesday, October 04, 2017

മിനർവാ ദേവിയുടെ ബാത്ത്, ജെയിൻ ഓസ്റ്റിന്റേയും

(മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്. കുറച്ചുകൂടി ഫോട്ടോകളും ചേര്‍ത്ത് ഇവിടെ ഇടുന്നു.) 

ചരിത്രം എന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അധികവും അധിനിവേശങ്ങളുടെ കഥയാണ്. സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനും ഒരുകാലത്ത് റോമൻ അധീശത്വമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അധീശത്വത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമത്രേ റോമൻ പ്രകൃതിദത്ത താപധാതുസ്‌നാനഘട്ടം എന്നു പുകൾപെറ്റ, പഴമ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ബാത്ത് ക്ഷേത്രനഗരം. എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും കാണാനുള്ളവ മാത്രമേയുള്ളു! പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷം ലിറ്ററോളം ജലം ദിനേന ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചുടുനീരരുവി ഉൾപ്പടെ മൂന്നു പ്രകൃതിദത്ത ജലാശയങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തു തന്നെയാണ്.

തലയും ചെവിയും മൂടിയ തൊപ്പിയടക്കം തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളോടെയുമാണ് കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ബാത്ത് കാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. കുറച്ചു നടന്നപ്പോൾ നീല ഉടുപ്പും തൊപ്പിയും ധരിച്ച ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ പ്രതിമകണ്ണിലുടക്കി.
ഒരു നിമിഷം മി.ഡാർസിയും ജയിനുമെല്ലാം മനസ്സിലെത്തി. മടക്കയാത്രയിൽ കാണാം എന്നു നിനച്ച് നേരെ റോമൻ ബാത്ത് ആൻഡ് ടെംപിൾ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു.

അവിടെ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട്, കവാടത്തിനു മുന്നിൽ ജെയിൻ ആസ്റ്റിൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവൻ വച്ചു നിൽക്കുന്നു!
ആളുകളാകട്ടെ അവരോടു കുശലം പറയലും ഫോട്ടോ എടുക്കലും ബഹളം തന്നെ. ഇതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രസകരമായ ടൂറിസം പ്രചാരമാർഗ്ഗങ്ങളത്രേ. റോമൻ ബാത്ത് & ടെംപിൾ സമുച്ചയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം ജോർജ്ജിയൻകാല ബാത്ത് ആബിയോടു ചേർന്നാണ്.

ടിക്കറ്റിനായി ക്യൂവിൽ നിൽക്കവേ പരസ്പരം ചുംബിച്ച് ചിലർ ആഞ്ഞുസ്‌നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഭാഗ്യം, സ്‌നേഹനിർവ്വചനങ്ങൾ നടത്തി സ്വന്തം കാടൻ വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ദുരാചാര പൊലീസ് ഇന്നാട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ!

ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിലേക്കാണ് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുക. റോമൻ ദൈവപ്രതിമകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന തുറന്ന പ്രദക്ഷിണവഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ താഴെ കിംഗ്‌സ് സ്പ്രിംഗ് എന്നു വിളിക്കുന്ന, 12 -ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കെട്ടിയെടുത്ത ചുടുനീർ ജലാശയം, നാലുകെട്ടിലെ നടുമുറ്റം പോലെ ദീർഘചതുരാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം.
ഇടനാഴി ചുറ്റി താഴത്തേക്കിറങ്ങി ചുടുനീർ ജലാശയസമീപമെത്തി. ഉറവ ഒലിച്ചെത്തുന്നിടം അറിയാനായി ഒരു പരന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കൈവിരൽ പതിയെ ഒന്നു മുക്കി നോക്കി, സുഖകരമായ ഇളം ചൂടുണ്ട്. അവിടവിടെയെല്ലാം കുമിളകൾ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ചൂടുനീർക്കുമിളകൾ, ഭൂമിയുടെ ചുടുനിശ്വാസം പോലെ! 

റോമാക്കാരും നമ്മൾ കേരളക്കാരെ പോലെ കുളിഭ്രമക്കാരായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ സ്‌നാനഘട്ടങ്ങളും സുലഭമായിരുന്നു. 46 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുകൾപ്പരപ്പിൽ എത്തുന്ന ജലം പിന്നീട് കുളിക്കാനുള്ള ചൂടായ ഏതാണ്ട് 33 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തണുക്കുന്നു. ഈ ധാതുസമ്പുഷ്ടചൂടുജലത്തിന് രോഗശമനശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുളിച്ചാൽ ശരീരവേദനകളും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും മറ്റും മാറുമായിരുന്നത്രേ. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് പ്രകൃതിദത്ത സ്പാ (സ്പാ-ജലത്തിലൂടെ ആരോഗ്യം എന്നർത്ഥം) എന്ന് ബാത്ത് നഗരം അറിയപ്പെട്ടത്. ജലാശയത്തിലെ ധാതുക്കളുടെ പട്ടിക അവിടെത്തന്നെയുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം.

റോമാക്കാർക്കു വരുംമുമ്പ് സുലിസ് ദേവിയെ ആയിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. സുലിസ് ദേവിയെ റോമാക്കാർ തങ്ങളുടെ മിനർവാ ദേവിയെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അങ്ങനെ സുലിസ് ദേവി, സുലിസ് മിനർവാ ദേവി ആയി. എ.ഡി. ഒന്നിലേതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന, വെങ്കലത്തിൽ വാർത്ത, ദേവിയുടെ തലയുടെ പ്രതിമ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം.
 ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്കു കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്രികോണരൂപത്തിലുള്ള അലംകൃതമുഖപ്പ് പ്രദർപ്പിച്ചതിൽ പക്ഷേ സൂര്യരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭീകരമുഖമാണ് ദേവിയുടേത്.

ജലാശയം ചുറ്റി കയറിയത് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ ബാത്ത് ചരിത്രം, പുരാതനകാല ബാത്ത് മാതൃകകൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ, അക്കാലത്തെ ബാത്ത് കല്ലുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, പണിയായുധങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഖനനത്തിൽ കിട്ടിയ പലതും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ശാപ തകിടുകൾ' എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന 130 തകിടുകൾ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു കൗതുകക്കാഴ്ച്ച.  കുളിക്കുമ്പോൾ തുണികൾ മോഷണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നുവത്രേ 80 ൽ അധികം ശാപരൂപത്തിലുള്ള പരാതികൾ. അവയുടെ വിശദരൂപങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. ദേവി കുളത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ എഴുതിയ തകിടുകൾ കുളത്തിലേക്ക് ചുരുട്ടി എറിയുകയായിരുന്നത്രേ പതിവ്. ശാപമല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നാണയങ്ങൾ എറിയലുണ്ട്, അകത്തെ തെളിനീർ തടാകത്തിൽ നിറയെ നാണയങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാണാം.

പുരാതന സിറിയക്കാരന്റേതെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ഒരു അസ്ഥികൂടം കണ്ടു. ചെറുതും വലുതുമായ 3ഡി സ്‌ക്രീനുകളിൽ റോമൻ കാല തെരുവുകളും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മറ്റും പുനർജ്ജനിക്കുമ്പോൾ, അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുശലം പറയുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും മറ്റും കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സ്ഥലജലവിഭ്രാന്തി അനുഭവപ്പെട്ടുപോകും. അത്ര സ്വാഭാവികമായാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതാ നിൽക്കുന്നു എന്നതു പോലെ അവരെല്ലാം സ്‌ക്രീനിൽ തെളിയുക. 

നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഹെൽറ്റർ സ്പ്രിംഗ്, ക്രോസ് ബാത്ത് സ്പ്രിംഗ് എന്ന മറ്റു രണ്ടു ജലാശയങ്ങളുടേയും അതിലേക്കെല്ലാം ഉള്ള ഉറവകളുടേയും മുകളിലൂടെ കെട്ടിയ കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെയാണ്!

നടുഭാഗം ഗ്ലാസ്സ് പാകിയ തറയുള്ളതിനാൽ താഴെ കല്ലുകളും നീരൊഴുക്കും വ്യക്തമായി കാണാം. ഉരുണ്ടതും പരന്നതുമായ, ചെറുതും വലുതുമായ പാറകൾ സമൃദ്ധമായി കാണാവുന്ന വേനൽക്കാല മീനച്ചിലാറാണ് പെട്ടന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. ചുടുനീർക്കുളത്തിലെ അധികവെള്ളം ഒഴുകി 400 മീറ്റർ അകലെയുള്ള എവൺ നദിയിലേക്കു പോകുന്ന ഓവുചാൽ കണ്ണാടിക്കടിയിലൂടെ കാണാം.
കൂടാതെ ജലത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. കണ്ടാൽ ചാടി കുളിക്കാൻ തോന്നുവാൻ തോന്നിപ്പോകും! റെയിലിംഗിന് അടുത്തു നിന്ന് മതിയാവോളം അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ടോയ്‌ലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അരുവിയിൽ നിന്നുള്ള താപോർജ്ജം കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായി പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമുച്ചയം കണ്ടപ്പോൾ എന്തൊരു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എന്ന സങ്കടം തീർത്തും മാറിക്കിട്ടി! വിശദമായി അറിയാൻ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം.

വിശപ്പ് കലശലായിരുന്നു അപ്പോഴേയ്ക്കും. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരേ പോയത് 40, ഗേസ്ട്രീറ്റ്, എന്ന ജെയിൻ ആസ്റ്റിൻ സെന്ററിലേക്കാണ്. അക്കാലത്തെ വേഷം ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ. 'It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife' എന്ന പ്രശസ്ത ജയിൻ ആസ്റ്റിൻ ലിഖിതം അവിടെ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങുന്ന കൗതുകമോർത്ത് വില നോക്കി. ഇറ്റാലിക്‌സിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു ലിഖിതത്തിന് 10 പൗണ്ട്! ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ പേർ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ പാവം വനിതയുടെ രചനത്തുണ്ടിന് ഇപ്പോൾ തീവില! ടിക്കറ്റ് എടുത്തുതന്നെ കീശ കീറി, ഇനി ഇതു വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് അകത്തേക്കു കയറി. ഫിലം ഷോയും ഗൈഡ് വക ആസ്റ്റിൻ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും കഴിഞ്ഞ് പെയിന്റിംഗുകൾ, പ്രതിമകൾ, അക്കാലത്തെ വേഷഭൂഷകൾ, പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടു. പഴയ കാല ക്വിൽറ്റ് പേനയും മഷിയും വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് പേരെഴുതി വച്ചു. ജയിൻ ആസ്റ്റിന്റേയും അവരുടെ പ്രശസ്ത കഥാപാത്രമായ മി.ഡാർസിയുടേയും പ്രതിമകൾക്കൊപ്പം പടം പിടിച്ചു.അവർ വെറും 6 മാസം മാത്രം താമസിച്ച ഇടമാണത്. ഇവിടുത്തെ സന്ദർശനം തീർത്തും നിരാശാജനകം ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാതെ വയ്യ! ബാത്ത് ൽ നാല് ഇടങ്ങളിൽ ജയിൻ കുടുംബം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ ചുറ്റി ടൂറുമുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രം അവരുടെ പേർ എഴുതിയ ലോഹഫലകം പുറത്തുണ്ടത്രേ. മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹിതരായ സ്ഥലം, പിതാവിന്റെ ശവകുടീരം, അങ്ങനെ പലവിധത്തിലും ബാത്ത്, ജയിൻ ഓസ്റ്റിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അവർ അതു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. സഹോദരൻ ഹെന്റിയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ബാത്ത് സുഖവാസകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഫാഷൻ ചിഹ്നമായിരുന്ന, ബാത്തിലെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്ന ബൗ നാഷ് പ്രഭുവിന്റെ പടുകൂറ്റൻ ഗേഹത്തിനു മുന്നിലൂടെയാണ് തിരികെ നടന്നത്. ജൂലിയാന പോപ്പ്‌ജോയ് പ്രഭ്വി ചാരനിറത്തിലുള്ള വേഷമണിഞ്ഞ് കൂടക്കൂടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുമത്രേ.
മറ്റു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ, പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രാത്രികാലപ്രേതനടത്തങ്ങൾ ഇവിടെയും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതും ടൂറിസം വികസനഭാഗം തന്നെ! ബാത്തിലെ 38 കാഴ്ച്ചകളിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ചുവന്ന ഇരുനില ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് കണ്ടു.

അടുത്ത ലക്ഷ്യം സർക്കസ്, റോയൽ് ക്രെസന്റ്, എന്ന ഭീമാകാരന്മാരായ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളായിരുന്നു.


വിക്കിയില്‍ നിന്നുള്ള പടം.
സമ്പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിലും അർദ്ധചന്ദ്രാകൃതിയിലുമാണ് ഈ ബൃഹത് കെട്ടിടങ്ങൾ, 1700 കളുടെ അവസാനം പണിതവ. ഇടയിലൂടെ റോഡുകളുമുണ്ട്. അവയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങേയറ്റം ഇങ്ങേയറ്റം കണ്ണെത്താതെ 'അമ്പമ്പോ ' എന്ന് അതിശയിച്ച്, മടക്കയാത്രയ്ക്കു വട്ടം കൂട്ടി. ഒട്ടേറെ കാഴ്ച്ചകൾ ബാക്കിവച്ചാണ് ബാത്ത് വിട്ടത്. 
 ,

Thursday, September 28, 2017

മാഗ്നാ കാർട്ടാ

ഇതു മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്നിരുന്നു. ലിങ്ക് ഇവിടെ.


                         

ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ-404 അടി-ഗോപുരമുള്ള പടുകൂറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ സമുച്ചയം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, അവിടെച്ചെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഇടയാകും എന്ന് സ്വപ്‌നേപി വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതു സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അതെ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായ, 800 ൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മാഗ്നാ കാർട്ട അഥവാ മഹാപ്രമാണപത്രിക എന്ന രേഖയുടെ നാല് മൂലപകർപ്പുകളിൽ ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാൽസ്ബറി കത്തീഡ്രൽ കാണവേയാണ് അതു സംഭവിച്ചത്. കണ്ടാലും കണ്ടാലും കണ്ടുതീരാത്ത ആ ബ്രൃഹത് പള്ളിസമുച്ചയം കണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കേറ്റ മുറിവുകൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച്, നവമായ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഇടം കണ്ടത്. അതു കണ്ടയുടനേ 'അപരാജിത '-ഇര അല്ല- എന്നു ഞങ്ങൾ ചിലർ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി വളരെ സ്വാഭാവികമെന്നോണം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു. ആ ഇരുണ്ട രാത്രിയുടെ ഓർമ്മകൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കണമേ എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടംകൊണ്ടും തീർന്നില്ല, കേരളത്തിലെ അനേകം സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കു ധൈര്യം പകർന്ന അവൾക്കായി, ഇന്നേവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, മിണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അവൾക്കു വേണ്ടി, ട്രിനിറ്റി ചാപ്പലിൽ മെഴുകുതിരിയും കൊളുത്തി. വാസ്തവത്തിൽ അവളുടെ മുറിവുകൾ എത്രമാത്രം എന്റേതും കൂടി ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവു കൂടിയായിരുന്നു അത്.

വിവിധ നിറങ്ങളിൽ കായ്ച്ചുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ആരും പറിക്കാനില്ലാത്ത ആപ്പിൾ മരങ്ങളും പ്ലം മരങ്ങളും ഉൾപ്പടെ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും വശങ്ങളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഹൈവേയിലൂടെ സാൽസ്‌ബെറിയിലെത്തി. പഴമ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഗതകാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഇതിനുമുമ്പ് ഷേക്‌സ്പിയേഴ്‌സ് പ്ലേസ് സന്ദർശിച്ച ഓർമ്മയും വന്നു. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പല പാളി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുഖത്തേക്കു വീശുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞി ചാറ്റൽമഴയും. ചൂടുകോഫി കഴിച്ച് സ്വയം ചൂടാക്കി കത്തീഡ്രലിൽ എത്തി. മുപ്പത്തെട്ടു വർഷങ്ങളെടുത്ത് 1200 കളിൽ പണിതീർത്ത കത്തീഡ്രൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചതുപ്പു നിലത്ത് വെറും നാലടി മാത്രം താഴ്ച്ചയുള്ള അടിത്തറയിലാണ്! പരശുരാമൻ മഴു എറിഞ്ഞ് കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ഐതിഹ്യം പോലെ ഒന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ട്. തന്റെ അമ്പ് എവിടെ പതിക്കുന്നുവോ അവിടെ പള്ളി പണിയും എന്നു ബിഷപ്പ് തീരുമാനിച്ചുവെന്നും പക്ഷേ അമ്പേറ്റ് ഒരു മാൻ വീണെന്നും അവിടെയാണ് പള്ളി പണിഞ്ഞതെന്നും കഥയുണ്ട്.


അകത്തു കയറിയപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മാസ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കു ചുറ്റും നടന്നു കണ്ടു ആദ്യം. നാലുകെട്ടിന്റെ മാതൃകയിലാണ് പള്ളി.

നടുത്തളത്തിലെ നെല്ലു പോലെയുള്ള പുൽനാമ്പുകൾ കാറ്റിലുലയുമ്പോൾ ഓളം വെട്ടുന്ന പ്രതീതിയാണ്. രണ്ടു മരങ്ങളും ഒരു പ്രതിമയും വശങ്ങളിൽ കല്ലറകളും ഉള്ള അവിടേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. കമാനമാർഗ്ഗത്തിലെ തിട്ടയിൽ നിന്നും ഇരുന്നും കാണാം. ഒരു വശത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തു നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കമാനമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു മരിച്ചവരുടെ ശവക്കല്ലറകൾക്കു മീതേയാണ്. വളരെ ഉയർന്ന മച്ചിലും ചിത്രപ്പണികൾ ഉണ്ട്. അവ നോക്കി കാണുന്നത് ശ്രമകരമായതിനാൽ അവയുടെ നേർതാഴെ വലിപ്പമുള്ള സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള കണ്ണാടി നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കത്തിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഓരോ കൊത്തുപണി ചിത്രവും നന്നായി കാണാം, എന്താണ് അത്, ഉദാഹരണത്തിന്, തിന്മയ്ക്കു മേൽ നന്മ ജയിക്കുന്നത്, എന്നും മറ്റും വിശദീകരണവുമുണ്ട്.

കുറച്ചു നീങ്ങിയപ്പോൾ പൊക്കം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടു തടി ഫ്രെയിമുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവയിൽ നടുക്ക് തല കയറത്തക്ക വിധമുള്ള വലിയ ദ്വാരവും ഇരുവശങ്ങളിലും കൈ പുറത്തേക്ക് ഇടത്തക്കവിധമുള്ള രണ്ടു ചെറുദ്വാരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു സഞ്ചിയിൽ  കാഴ്ച്ചക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു നോക്കാനായി തലമൂടുന്ന ചുവന്ന തുണിയും ചാക്കുകഷണവും വച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പേരുടെ രക്തം ചീറ്റി തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ തലവെട്ടു തടിമറകളിൽ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് മൂലകുടുംബത്തിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുള്ള വാളുതേപ്പു കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ കല്ലിൽ ഉരച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടിയ വാളും കുറെ തലകൾ കൊയ്തിട്ടുണ്ടത്രേ. ശാന്തം പാപം!

അതുകഴിഞ്ഞ് സാക്ഷാൽ മാഗ്നാ കാർട്ട
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നിടം കാണാൻ കയറി. ലേശം ഇരുണ്ട ഇടനാഴിയിലൂടെ കയറിയാണ് സർവ്വത്ര വെളിച്ചം വാരിവിതറുന്ന, നിറം തേച്ച സ്ഫടികപാളികൾ പിടിപ്പിച്ച വശങ്ങളും മച്ചുകളും ഉള്ള അഷ്ടഭുജക്ഷേത്ര(ഒക്ടഗൺ) ആകൃതിയിലുള്ള ചാപ്റ്റർ ഹൗസ് എത്തിയത്. അതിമനോഹരമാണ് അതിന്റെ രൂപകൽപ്പന.
ഭിത്തികളും മച്ചും എല്ലാം കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതിവരില്ല, വാതിൽക്കൽ തന്നെ പല ഭാഷകളിൽ കാർഡുകൾ നിരത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്, വെർച്യൂസ് ആൻഡ് വൈസസ് എന്നെഴുതിയ കാർഡ് എടുത്തു വായിച്ചുനോക്കി.
ആർച്ചിൽ നന്മയേയും തിന്മയേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ധാരാളം കുഞ്ഞിരൂപങ്ങൾ കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയെ കുറിച്ചാണ്, സ്ത്രീരൂപങ്ങളൾ നന്മയേയും പുരുഷരൂപങ്ങൾ തിന്മയേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു! അത് എനിക്കു റൊമ്പം പുടിച്ച്!

ആട്ടിൻ തോലിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ 'മാഗ്ന കാർട്ട', മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ  ഒരു കൊച്ചു കൂടാരത്തിനുള്ളിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിഷിദ്ധവുമാണ്. പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 800 ൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആ മൂലപ്രമാണം. ഈ സൂക്ഷിക്കലിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നമിച്ചേ മതിയാകൂ! അതിലെ നാലു പ്രമാണങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമാവലിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് കൂടാരത്തിനു പുറത്ത് എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചാപ്റ്റർ ഹൗസിൽ ബൈബിൾ കഥകളുടെ ധാരാളം കൊത്തുപണികളുണ്ട്, ആദത്തിനേയും അവ്വയേയും പുറത്താക്കുന്നുത്, പ്രളയത്തിൽ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറുന്നത് തുടങ്ങി പലതും. പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സമയം മെനക്കെടണം, നന്നേ പാടുപെടുകയും ചെയ്യും!

പിന്നീടാണ് പള്ളിക്കകം പൂകിയത്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വനിത അവരുടെ മാപ്പ് കാണിച്ചു പറഞ്ഞുതന്നു, ലീഫ്‌ലെറ്റുകളും നൽകി. കഴുത്തുമുതൽ പാദം വരെ നീളുന്ന ളോഹ ധരിച്ച് അവിടെ നിന്നിരുന്ന നാലു പുരോഹിതരിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീയായിരുന്നു! അപ്പോൾ അൾത്താരകൾ ഇവിടെ സ്ത്രീകേറാമലയല്ല! ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യമായി പെൺകുട്ടികളുടെ കൊയർ തുടങ്ങിയതും ഇവിടെയാണത്രേ. ആകെ സ്ത്രീസൗഹൃദാന്തരീക്ഷം!

ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ, അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത, ശബ്ദിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഭീമൻ ക്ലോക്ക് വശത്ത് വച്ചിരുന്നു. ഉയരം വളരെ കൂടിയതിനാലും തിരക്കു മൂലവും വളരെ ദൂരെ നിന്നല്ലാതെ മുഴുവനും ഫോട്ടോയിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ്. പടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. വിക്കി ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം.

പല പ്രാർത്ഥനായിടങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സമുച്ചയം. വശങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുള്ള വളരെ പഴയ കല്ലറകളും അവയ്ക്കു മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൺ-പെൺ രൂപങ്ങളും കണ്ടു. ഭിത്തികളിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിമകൾ ധാരാളം. എല്ലാം അതാതുകാലത്തെ പ്രധാനികൾ.

ഇടയ്ക്കിടെ പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും ഏച്ചുകെട്ടിയതായി തോന്നുകയേയില്ല. പഴയ വാസ്തുശൈലിയുമായി അത്രയ്ക്ക് ഇണങ്ങുംവിധമാണ് അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നടുക്കായി ഒരു സമചതുരത്തിൽ വശങ്ങൾ കമാനാകൃതിയിൽ ചെയ്ത നിറഞ്ഞുകവിയുന്ന ഒരു കുളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി പോലും തറയിൽ വീഴില്ല! നാലു മൂലകളിലൂടെ മാത്രമേ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയുള്ളു. അതും വശത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല, കൃത്യമായി അതിനുള്ള കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ. അതിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നന്നായി ബോധിച്ചു. 2008 ലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ഇത്. നാലു വശവുമുള്ള കമാനാകൃതികളിൽ ഓരോ ബൈബിൾ വാക്യം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയിലെ മാമോദീസയക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനസ്‌നാന തൊട്ടി (ഫോണ്ട്, വില്യം പൈ Font) ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആളൊഴിഞ്ഞ് നേരേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ. ഇതാ അവരുടെ സൈറ്റിലെ പടം.

പതിയെ ഉള്ളിലേക്കു വീണ്ടും നടന്നപ്പോഴാണ് കറങ്ങുന്ന പ്രിസം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള, ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനാ ഇടം കാണാനിടയായതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും. ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിലെ
അൾത്താരയ്ക്കു സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ നോട്ടുബുക്ക് കണ്ടു. അവിടെ ദിവസവും പേരും വിവരങ്ങളും എഴുതിവച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസം അവർ നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രേ. കുറേ പേർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.

രോഗവും മരുന്നുകളും ഓർമ്മകോശങ്ങളെ കാർന്നുതിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴല്ല, മാഗ്ന കാർട്ട എന്നു കേട്ടാലുടൻ 1215 എന്നു പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന തെളിയോർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടിയരുന്നത് എന്ന നെടുവീർപ്പോടെയാണ് ആ പുരാതനപള്ളി വിട്ടു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്.

കത്തീഡ്രലിനെ കുറിച്ചും മാഗ്നാ കാർട്ടയെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ https://www.salisburycathedral.org.uk/magna-c-ar-ta  സന്ദർശിക്കാം. പളളിയ്ക്കുള്ളിലൂടെയുള്ള വെർച്വൽ ടൂറും നടത്താം.Friday, June 09, 2017

ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്

(പ്രായപൂര്‍ത്തി അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിലൂടെ ഒരു കഥ.)  
                     
'ദാ, ഇപ്പോ തീരും. ഉടനേ നമുക്കിരിക്കാം. വടക്കുനിന്നുള്ള ഒരു കോവിലകംകാരാണ്, ദൂരേന്നു വരുന്നവർ. ' വക്കീൽ ഇടയ്ക്കു വന്ന് ക്ഷമാപണം നടത്തി.

ഹൈക്കോടതിയുടെ മീഡിയേഷൻ ഹാളിൽ കാത്തിരിപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കുറച്ചായിരുന്നു. ഹർജിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വക്കീലിന് അടുക്കിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. അത്രയേ വേണ്ടു. പക്ഷേ വക്കീലിന് ഒഴിവു കിട്ടണ്ടെ? കോടതിസമുച്ചയത്തിൽ തന്നെയുള്ള വക്കീലിന്റെ മുറിയ്ക്കു മുമ്പിലായിരുന്നു ആദ്യതപസ്സ്. പലവട്ടം വിളിച്ച് ഫോണെടുക്കാതെ മടുത്ത്, അവസാനം 'ക്ഷമിക്കണേ, വാദം നീണ്ടുപോയി, മീഡിയേഷൻ ഹാളിലേക്കു വരുമോ,' എന്ന് അവരുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ കാവൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കു മാറ്റിയെന്നു മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരാതിക്കാരുടേയും രോഗികളുടേയും മറ്റും സമയത്തിന് ഇന്നാട്ടിൽ എന്തു വില ?

വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുത്തിയിരുപ്പു തന്നെയല്ലേ ആദ്യശിക്ഷ, ശാന്തിനി ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ എന്തിന്, എന്തു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ?  നിറഞ്ഞുവന്ന കണ്ണുകൾ ആരും കാണാതെ തുടച്ചു. മനോജ് കസേരയിൽ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം പേരുണ്ട് ഹാളിൽ. പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോട്ടം പായിക്കുന്നതേയില്ല. സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിലെ കടലിരമ്പം തന്നെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ അയൽപക്കക്കാരുടേത്?

വക്കീൽ രാജേശ്വരിയെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയാണ്. വളരെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്ത് വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എല്ലാം തകർത്ത് അവർ വെടി പൊട്ടിച്ചു.

'ഇങ്ങനെ ഒരു മകളെ നിങ്ങൾക്കിനിയെന്തിന്, എന്തിന് അവളെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നു ?'

നെഞ്ചിൽ കുന്തം തറഞ്ഞ ഉൾവേദനയോടെ മനോജും ശാന്തിനിയും അതു കേട്ടു പരസ്പരം നോക്കിപ്പോയി. എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ അടുത്തുനിന്നു കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലേ വക്കീലമ്മ? എന്നിട്ടും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പറിച്ചെറിയുന്നത്ര നിഷ്പ്രയാസം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളെ കളയാനാവില്ലെന്ന് അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ?

'അല്ല, ആലോചിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളു,' അവർ പിന്നെ മയപ്പെടുത്തി. ചോദ്യം എടുത്തുചാട്ടമായി പോയി എന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്കും മകളുണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്നു പ്രതികരിച്ചു പോയതായിരിക്കും.

'എന്റെ മകൾ....അവൾ നല്ലവളാണ്, വിവരമുള്ളവളും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ...' ശാന്തിനി അറിയാതെ വിതുമ്പിപ്പോയി, കണ്ണു തുടച്ചു.

'ഉം..ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കൊച്ചി വിരിച്ച വലയുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പെട്ടുപോയ പെൺകിടാങ്ങൾക്കു രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല.' വക്കീൽ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത വർത്തമാനം തുടർന്നു.

'അവനവൻ തോന്ന്യാസം ചെയ്യുന്നതിനും പഴി കൊച്ചിക്കാണല്ലോ,' മനോജ് ലേശം ഈർഷ്യയോടെ ഇടപെട്ടു. അതു കേട്ടതും വക്കീൽ വായ്ത്താരി തുടർന്നു, വക്കീലാണല്ലോ, താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണമല്ലോ.

'അതു നിങ്ങൾക്കീ കൊച്ചിയെ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞാണ്. നിങ്ങളു രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ ധാരാളം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ. കോസ്‌മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി, പ്രലോഭനങ്ങൾ കൂടുതൽ. സുഖലോലുപതയിലേക്ക് ചായാൻ, ചായ്ക്കാൻ എളുപ്പം.' ആ, ശരിയായിരിക്കും. പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ കുട്ടികൾക്കു കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും. പക്ഷേ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോൾ....

'ആദ്യം ഒരാളുമായി അടുപ്പമാകും, കുറേ കഴിഞ്ഞ് അത് ബ്രേക്ക് അപ് ആകും, അപ്പോൾ സ്വാന്തനവുമായെത്തുന്നത് അവന്റെ ചങ്ങാതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവനോടാകും അടുപ്പം. അങ്ങനെയങ്ങനെ അറിയാതെ കൈമറിഞ്ഞങ്ങു പോവും.' അവസാനം അവർ ഉപസംഹരിച്ചു.

'ഇല്ല, ഇല്ല...എന്റെ മാളു അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവളല്ല,' ശാന്തിനി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് വക്കീൽ പുച്ഛം വിതറി ചിരിച്ചു. മതി വക്കീലമ്മേ, ഒന്നു നിർത്തുമോ എന്ന് അവരുടെ മനസ്സു കേണു. ഇതൊന്നും കേൾക്കാനല്ലല്ലോ വന്നത്, മകളെ വീണ്ടെടുക്കാനല്ലേ. തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുഖങ്ങൾ വിളറി വെളുക്കുന്നതൊന്നും കക്ഷികളെപ്പറ്റി പറയുന്ന വക്കീൽ മാഡം പക്ഷേ കണ്ടതേയില്ല.

മീഡിയേഷൻ ഹാളിലെ കാത്തിരിപ്പിനിടയിൽ ശാന്തിനി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി. പുണ്യപാപങ്ങളുടെ, ശരിതെറ്റുകളുടെ മാനദണ്ഡം എന്താവും? കഴിഞ്ഞ തലമുറയോടും അടുത്ത തലമുറയോടും ഉള്ള കടമകൾ പലപ്പോഴും അവനവനെ മറന്നു തന്നെ വേണ്ടവിധം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസം. എന്നിട്ടും.....ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ഇല്ല, ഇക്കാലത്ത് ആ ചോദ്യത്തിന് തീരെ പ്രസക്തിയില്ല. ശാന്തിനി തത്വചിന്തകളിൽ മുഴുകി. അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഈ കണക്കെടുപ്പ് തികച്ചും സ്വാഭാവികം.

ഈയിടെയായി ചിന്തകളെല്ലാം പരിസമാപിക്കുന്നത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തലിലാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഇടയായത് സ്വന്തം കുറ്റം തന്നെ, കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ താനൊരിക്കലും. മകളെ കടുത്ത വിശ്വാസവും മതിപ്പും ആയിരുന്നു. പൊട്ട വിശ്വാസം, വെറും വിഡ്ഢി. ശാന്തിനി സ്വയം പഴിച്ചു. അവൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവസാന സെം ആയപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ മനോജിന്റെ ചേച്ചി ജാനകിച്ചേച്ചി അവളുടെ കല്യാണാലോചനക്കാര്യം എടുത്തിട്ടത്.

'പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ജോലിയും ആയി, ഒരു 25 വയസ്സും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, അവൾക്കു കല്യാണം നോക്കിത്തുടങ്ങാം.' പ്രായോഗികമതിയായ അവർ പറഞ്ഞു.

'ഓ, കുറച്ചു കഴിയട്ടെ ചേച്ചി, അവൾ കുറച്ചുനാൾകൂടി സ്വതന്ത്രയായി കഴിയട്ടെ, 'മനോജ് ചിരിച്ചു. ' ജോലികിട്ടി അടിച്ചുപൊളിക്കണം എന്നൊക്കെ അവൾ പറയാറുണ്ട്.'

'അവൾ കുറച്ചുനാൾകൂടി പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിന്റെ രസം നുണയട്ടെ ചേച്ചി. അല്ലാതെ ചേച്ചിയേം എന്നേം പോലെ കൂട്ടുകുടംബം തോളിൽ കേറിയാൽ...' ശാന്തിനിയായിരുന്നു അപ്പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ചേച്ചി നിർബന്ധിച്ചില്ല.

ചേച്ചിയും കുടുംബവും, പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചിയുടെ മകൾ പിങ്കിയും, മാളുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെയെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലെ ചങ്ങാതി പട്ടികയിൽ നിന്നു പോലും അവൾ നിഷ്‌കാസിതരാക്കി കളഞ്ഞു! അച്ഛനമ്മമാരടക്കം എല്ലാവരും അവൾക്കിപ്പോൾ പോയ ജന്മബന്ധുക്കളെ പോലെ, പിങ്കിയും ഒരുപക്ഷേ 'നോസി റിലേറ്റീവസ് ' ൽ ഒരാളായി കാണുമോ അവൾക്ക്, കുറച്ചുനാൾ മുമ്പുള്ള ഒരു വഴക്കിലെ വാക്കുകൾ ശാന്തിനിക്കു തികട്ടിവന്നു, വേണമെന്നു വച്ചിട്ടല്ല, അറിയാതെ. പക്ഷേ എടുത്തണിഞ്ഞ പുതുജന്മത്തിൽ അവൾക്ക് മനഃസ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമോ? പകലിരമ്പം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിശാന്തതയിൽ എങ്കിലും അവൾ തങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ചാലും?

മാളു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാംവർഷമായപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പ്രാരാബ്ധ തുടക്കം. മനോജിന്റെ അച്ഛൻ തീർത്തും ശയ്യാവലംബിയായി, അമ്മയ്ക്ക് അൾഷിമേഴ്‌സും. പക്ഷേ അന്നെല്ലാം മാളു അച്ഛനമ്മമാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു. 'ഷീ ഈസ് വെരി കേപ്പബിൾ, ' എന്നാണ് എപ്പോഴും ഓടിയോടി വന്നു സഹായിച്ചിരുന്ന ജാനകിച്ചേച്ചി പ്രിയ അനന്തരവൾക്ക് അന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത്. ടൂർ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോലും മാളു അന്ന് ഒരു പ്രശ്‌നവുമുണ്ടാക്കിയില്ല. അവളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവൾ തന്നെ നിറവേറ്റി, അച്ഛനമ്മമാരെ ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലന്നെു മാത്രമല്ല, അിറഞ്ഞു സഹായിക്കയും ചെയ്തു പലപ്പോഴും. ആ മാളുവാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ....തന്നെ വെറുതെ വിടണം, പിന്നാലെ നടന്ന് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നു പറയുന്നത്! ഇത്രയൊക്കെ മാറാൻ കഴിയുമെന്നോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്? ഏക മകൾക്ക്?

ജോലി കിട്ടി അവൾ കൊച്ചിക്കു പോയപ്പോൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആശ്വാസമായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നകന്ന്, അവൾ കൂട്ടുകാരുമായി ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം നുണയട്ടെ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. താമസസ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനും ജോലിക്കു ചേർക്കാനുമായി മനോജ് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു,

'അതെല്ലാം ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്‌തോളും അച്ഛാ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ വേറെ വേണ്ടത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടല്ലോ.'

തന്റെ മകൾ പിടിപ്പുള്ളവളാണ്, അവൾക്കു തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയം, എന്ന് ശാന്തിനിക്ക് മാളുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള മതിപ്പും വിശ്വാസവും ഒന്നുകൂടി ഉറച്ചു. ആഴ്ച്ചയിലാഴ്ച്ചയിൽ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മാളു ഇടയക്കിടെ വരവ് മുടക്കുമ്പോഴും, അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയില്ല. രണ്ടു ഹോംനഴ്‌സുമാരും വീട്ടുസഹായിയും എല്ലാമായി വീട്ടിൽ സ്വകാര്യത എന്നൊന്ന് തീരെ ഇല്ലാതായി  കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ജോലി രാജിവയ്ക്കലായിരുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ്. സോഫ്‌റ്റ്വേർ ജോലി മടുത്തു, എന്തോ പാർട്ട് ടൈം കോഴ്‌സും വേറൊരു ജോലിയും ചെയ്യുകയാണ്, എന്നൊരിക്കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതു വേണോ എന്ന് വരുംവരായ്കകൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 'ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛാ ' എന്ന് അവൾ അവരുടെ വായടച്ചു. അങ്ങനെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വരാതായി അവൾ. എന്നാലും കൃത്യമായി ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു.

കുറേനാൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിനം അവൾ വീട്ടിൽ വന്നു. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങണം, പണം വേണം എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. വീണ്ടും ജോലി കളഞ്ഞു എന്നും പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും മനസ്സിലായി. പുതുബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുവത്രേ. ഐഐഎമ്മിൽ നിന്നു പാസ്സായവർ ഉപ്പേരിക്കച്ചവടം നടത്തി വിജയിച്ചതും മറ്റും ഉദാഹരിച്ചു. ശരി, വിവരങ്ങൾ പറയൂ, ഞങ്ങളും കൂടി ഒന്നന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞത് തരിമ്പും പിടിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്നു പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. വഴക്കും വക്കാണവുമായി. തങ്ങളുടെ മകൾ ഒരു ജോലിയിലും ഉറയ്ക്കില്ല എന്ന് അന്നാദ്യമായി അവർ വിലയിരുത്തി. ജാനകിച്ചേച്ചിയോടും പിങ്കിയോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ഒരു പണമിടപാട് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന്, പണയപ്പണ്ടം അടുത്തയാഴ്ച്ച് എടുക്കണം എന്ന ഫോൺവിളിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അടുത്ത കനത്ത ആഘാതം. ശാന്തിനി വിയർത്തു പോയി അതു കേട്ടപ്പോൾ. അവളെന്തിനാണ് തന്റെ നംബർ നൽകിയത്, പിടികിട്ടിയില്ല. വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നാണക്കേടായി തീരെ. അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനത് എടുത്തോളാം എന്നായി. അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരുന്ന ജന്മദിനസമ്മാനമായ മാലയും വളകളുമായിരുന്നു അവ! വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ശാന്തിനി. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു പണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നന്വേഷിച്ചു, ഒരു കൂട്ടുകാരിക്കാണ്, അത്യാവശ്യം വന്നതാണ് എന്നെല്ലാം മാളു പറഞ്ഞു. അന്നാണ് തന്റെ മകൾ വല്ലാതെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അടുത്ത ഞായർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തി. അപ്പോഴാണറിയുന്നത് അവൾ രണ്ടുമാസം മുന്നേ രണ്ടു കൂട്ടുകാരികൾക്കൊപ്പം ഫ്‌ളാറ്റിലേക്കു മാറി എന്ന്!

തിരക്കിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മാളുവിന്. പ്രായപൂർത്തിയായ തനിക്കു പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്തിന് എന്നായി വഴക്ക്. അവൾക്കു സ്വൈര്യം കൊടുക്കണം പോലും! അവളെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് ശാന്തിനി പറഞ്ഞതൊന്നും അവൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. മനോജിന്റെ അനുനയ ശ്രമവും കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശാന്തനിയുടെ ശ്രമവും പാളിപ്പോയി. ശരിയും തെറ്റും എനിക്കറിയാം എന്ന് അഹങ്കാരപൂർവ്വം അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ഇവളിങ്ങനെ ടീനേജറെ പോലെ, പടവലങ്ങ പോലെ താഴോട്ടാണോ വളരുന്നത് എന്നും മറ്റും അന്ന് ശാന്തിനി സംശയിച്ചു. ഇനി അന്വേഷിച്ചു വരരുതെന്ന് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാളു അന്ത്യശാസനവും നൽകി! തിരികെ വീടുവരെ കാറിലിരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു ശാന്തിനി. തന്റെ മകൾ അകലങ്ങളിലേക്കു പോകയാണ്.

അങ്ങനെയങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ ഒന്നുരണ്ടു നീങ്ങി. അപ്പുപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മരിച്ചപ്പോഴും മറ്റു ചിലപ്പോഴും അല്ലാതെ അവൾ വീട്ടിൽ വന്നില്ല. ഫോൺ എടുക്കാതായപ്പോൾ മെയിലുകൾ അയയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യമാദ്യം പരിഹസിച്ചും തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞും മറുപടി വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവസാനത്തെ മെയിൽ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ശക്തരായ ആരോ പിന്നിലുണ്ടെന്ന്. അതുവരെ വന്ന മറുപടികൾ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അത്. പിന്നെ അവൾ മെയില്‍ ഐഡിയും ഫോണും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.

പെൺകുട്ടിയല്ലേ, എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാലോചിച്ച് തല പുകഞ്ഞ് കുറേ നാൾ പിന്നെയും കടന്നു പോയി. പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ ആലോചിച്ച് അതു വേണ്ടെന്നു വച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നടുക്കുന്ന ഓരോ വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോഴും പേടിച്ച് തളർന്നു. അവസാനം സ്വയം അന്വേഷിക്കാനിറങ്ങി മനോജ്. കിട്ടിയ വിവരം ഭീകരമായിരുന്നു. അവൾ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്രേ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരക്കി പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ, മാളു അവിടെ ഒരു വിവേക് ജോണിന്റെ ഭാര്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്! അന്നു രാത്രി തന്നെ മാളുവിന്റെ വക്കീൽ എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടി ശാന്തിനിയെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, അച്ഛൻ അവളുടെ പഴയ ഓഫീസിൽ ചെന്നത് നാണക്കേടായി പോയി പോലും.

'അവൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസം?, ' ശാന്തിനി ശാന്തമായി ചോദിച്ചു. കുറച്ചു നേരത്തെ മൗനശേഷമാണ് ഉത്തരം വന്നത്.

'അത്...അതു നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാളു പറഞ്ഞു.' ഓ, അപ്പോൾ മാളു അടുത്തിരുന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഫോൺ സ്പീക്കറിലാവും, ശാന്തിനിക്കു പിടികിട്ടി.

'ശരി, അവളുടെ കൂടെയാരുണ്ട്?'

' ഊംം.. കൂടെയോ...കൂടെ..ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട്. പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്...' മുക്കിമൂളി സാധാരണത്വം ശബ്ദത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു വക്കീൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

'ഇനിയും പിന്നാലെ വന്നാൽ അവൾ ഇവിടം വിട്ടു പൊയ്ക്കളയും എന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.' ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു വക്കീൽ. കാര്യത്തിലേക്കു വരൂ എന്നു മാളു കണ്ണുരുട്ടി കാണും. ഓ, അപ്പോൾ അച്ഛൻ താമസസ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, ഓഫീസിൽ എത്തിയതുവരെയേ അറിയൂ, ശാന്തിനിക്കു പിടികിട്ടി.

'ആണോ, എങ്കിൽ വേഗം താമസം മാറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടീ, ഞങ്ങൾ ഉടനേ ബ്ലൂ ഹിൽസിലെത്തും, ' എന്നായി ശാന്തിനി.

'ബ്ലൂ ഹിൽസോ... ' ദയനീയമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം.

'അതെ, ബ്ലൂ ഹിൽസ്, ഫ്‌ളാറ്റ് എ5, കേട്ടല്ലോ എ5,' അക്ഷോഭ്യയായിരുന്നു ശാന്തിനി. അപ്പുറത്ത് ഫോൺ കട്ടായി. പിന്നെ ഫോൺ വന്നത് മനോജിനായിരുന്നു, അങ്ങേത്തലയ്ക്കൽ വിവേക്! കാണണം എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. മുന്തിയ റസ്‌റ്റോറാണ്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വിവേകും വക്കീൽ പെൺകുട്ടിയും ഹാജരായിരുന്നു. മാളു വന്നിരുന്നില്ല. കൊച്ചിയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കാൻ ഫ്‌ളാറ്റ് വാടകയ്ക്കു കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നേയുള്ളു, വിവേക് വേറെയാണ് താമസം എന്നായി. പക്ഷേ വിവേകിന് മാളുവുമായി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടു പോലും.

ശാന്തിനിക്ക് സ്വന്തം കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. കേട്ടതെല്ലാം അസത്യമാണെന്നു പറയും എന്നാണ് ആ അമ്മമനസ്സ് അപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛനമ്മമാർ കാരണം മാളു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾ വിവേക് അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു. അവരുടെ സംഭാഷണമൊന്നും ശാന്തിനി പക്ഷേ കേട്ടതേയില്ല. അത്രയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതമായിരുന്നു. വിവേക് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്താഴ്ച്ച വിളിക്കാം എന്നാണു പിരിഞ്ഞത്.

പക്ഷേ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വിവേക് ഫോൺ വിളിച്ചതേയില്ല, അങ്ങോട്ടു വിളിച്ചപ്പോൾ യു.എസ്സിലെ ചേച്ചി വരണം അങ്ങനെയങ്ങനെ തൊടുന്യായങ്ങൾ. വീണ്ടും കൊല്ലം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു, വിവേകിന്റെ നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശ്വാസമായിരുന്നു. വിവേകിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഭയം. അവർ അത് എങ്ങനെയെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അഥവാ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർ യാഥാസ്ഥിതികർ ആണെങ്കിൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും മകന്റെ അന്യമതബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കില്ലെന്നാരു കണ്ടു? പിന്നെ അവളുടെ ഭാവി?

പലവട്ടം വിവേകുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചകൾ നടന്നു, അവസാനം ഒരുവട്ടം മാളുവിനേയും കണ്ടു. അവൾ കുറേ ആക്രോശിച്ചു, കരഞ്ഞു, കല്യാണക്കാര്യം എടുത്തിട്ടപ്പോൾ  'അതിനു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞോ, എനിക്കു വേണ്ട, ' എന്നായി. കല്യാണത്തിനേക്കാൾ തനിക്കു പ്രധാനം മാളുവും വീട്ടുകാരും തമ്മിൽ യോജിക്കയാണ് എന്നും മറ്റും വലിയ വർത്തമാനം പതിവു പോലെ ആവർത്തിക്കാൻ വിവേകും മറന്നില്ല. വിവേക് ഇടയക്കു വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായതും രൂക്ഷമായതും എന്നു പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെയങ്കിലും കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്നോർത്ത് തിരിച്ചു പറയാനും ചോദിക്കാനും തികട്ടി വന്നതെല്ലാം മനസ്സിൽ അടക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

പിന്നെ വിവേകിനെ വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഓരോരിക്കലും ഓരോ ഒഴിവുകഴിവ്, പിന്നെ പിന്നെ മുഷിച്ചിൽ. അടുത്ത മാസം തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ പറയും എന്നായിരുന്നു അവസാനവാക്ക്. പക്ഷേ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിളിച്ചില്ല, അങ്ങോട്ടു വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാതെ ആയി. താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം പിന്നെയും മാറിയെന്നറിഞ്ഞു. വല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി അവർ. അങ്ങനെയാണ് വക്കീലിന്റെ അടുത്ത് സഹായം തേടി എത്തിയത്. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അല്ലാതെ വഴിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നു വക്കീൽ തീർത്തു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കോടതിയും പൊലീസുമൊന്നും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് വക്കീൽ വിവേകിനെ വിളിച്ചുനോക്കി. അനുരഞ്ജനത്തിനൊന്നും പക്ഷേ അവർ വന്നില്ല, ഫോണെടുത്തത് തന്നെ ഭാഗ്യം. എന്നിട്ടും കേസും പൊലീസും ഒന്നും ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്നു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മാളുവിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ.

ഒടുവിൽ വക്കീൽ സംഭവകഥകൾ നിരത്തി. നീണ്ട തലമുടി മുഴുവൻ ഷേവു ചെയ്തു കളഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയെ അന്യമതസ്ഥനായ ലിംവിംഗ് ടുഗദർ കൂട്ടുകാരൻ കെട്ടിത്തൂക്കിയത്, പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പ്രണയിച്ച്, ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടുകാരറിയാതെ കൊച്ചിയിൽ മൂന്നു വർഷം ഒന്നിച്ചു താമസിക്കവേ, ബിസിനസ്സുകാരായ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അന്യമതക്കാരനായ പയ്യൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച്ച്ചത്, ഒടുവിൽ തകർന്നുപോയ പെൺകുട്ടിയെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തക കൂടിയായ വക്കീൽ ഇടപെട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത്, പിന്നെയും പുതുകാല യുവത്വത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന, വക്കീലിന് നേരിട്ടറിയാവുന്ന, പലേ ജീവിതങ്ങളും.

'യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം? ഇനിയും താമസിച്ചാൽ എന്താണു കേൾക്കേണ്ടി വരിക എന്നാലോചിക്കൂ, ഇത്രയും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ ഇത്രയും അകലം കാണിക്കുന്നവെങ്കിൽ അത് വച്ചു താമസിപ്പിക്കുവാനേ പാടില്ല, ഇപ്പോഴേ വളരെ വൈകിപ്പോയി. അതുമല്ല, ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്നു വച്ചാൽ പത്താംനിലയിൽ ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചു താമസിക്കലല്ല,' വക്കീൽ പറഞ്ഞുനിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്. അവസാനം കക്ഷി അത് അംഗീകരിച്ചു.  

'വന്നോളൂ, ' വക്കീലിന്റെ ക്ഷണം ശാന്തിനിയെ കയ്‌പ്പേറിയ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് സ്‌തോഭജനകമായ വർത്തമാനകാലത്തിലെത്തിച്ചു.

കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു, നാളുകൾക്കു ശേഷം കോടതിയിൽ വച്ച് മാതാപിതാക്കളും മകളും പരസ്പരം കണ്ടു! അവൾ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ, കടുത്ത അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിനിടയിലും ശാന്തിനിയുടെ മനസ്സ് ചുളുങ്ങി. അവൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. വിവേകും അവരുടെ വക്കീലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 'ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എനിക്കു വരാൻ കഴിയുമോ? ' എന്ന് വിവേക് അടുത്തുവന്നു ചോദിച്ചു, ഉത്തരം കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ തിരികെ പോകയും ചെയ്തു. പലവട്ടം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്നു ഫോണെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ, വക്കീൽ വിളിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നു വരാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, എവിടെയാണ് താമസം എന്നൊന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ തീ തീറ്റിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതു വേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ എന്ന മറുചോദ്യം മനസ്സിൽ ചോദിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

വക്കീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കോടതി അവർക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം, മാളു പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ. അവൾ വലിയ ബിസിനസ്സു ചെയ്യുകയാണെന്നും അച്ഛനമ്മമാർ പിന്നാലെ നടന്ന് നിരന്തരം സ്വൈര്യക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും മാളു ചറപറ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് കോടതിയെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. നന്നായി കേൾക്കാനൊന്നുമാവുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തങ്ങൾ അവളെ എങ്ങിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നും മറ്റും ആണ് വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും വിവേകിനൊപ്പമാണ് രണ്ടുകൊല്ലമായി ജീവിക്കുന്നതെന്നും തൽക്കാലം വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും അവർ ഇരുവരും ചേർന്ന് കോടതിക്ക് എഴുതിക്കൊടുത്തു. അത്രയെങ്കിൽ അത്ര എന്ന് അന്ന് ആശ്വാസമായിരുന്നു. വെറുതെ അവളെ അങ്ങു വലിച്ചെറിയാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വിവേകിനാവില്ലല്ലോ.

ഒന്നിച്ചല്ല താമസം എന്ന് ആണയിടുമ്പോഴും, റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും പറയുമ്പോഴും അവർ ഒന്നിച്ചു തന്നെ താമസമായിരുന്നു! ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നു എല്ലാവരേയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാലം, പിന്നെ പലപലേ കാര്യങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടിയപ്പോൾ ശാന്തിനിക്കു ഒന്നു പിടികിട്ടി, കോടതിയോടു പറഞ്ഞതിനും ഒരു വർഷം മുന്നേ അവർ ലിവിംഗ് ടുഗദർ തുടങ്ങിയതാണ്! അന്ന് ഇപ്പോഴത്തേതു പോലെ നിഷേധിക്കാനൊക്കാത്ത തെളിവില്ലായിരുന്നുവെന്നു മാത്രം.

വിവേക് ജോണുമായി പിരിയണമെന്നോ, അവർ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ, വീട്ടിൽ വരണമെന്നോ, തങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മകൾ എവിടെ എന്ന് എന്നും ഭയപ്പെട്ട് കഴിയാൻ വയ്യ, താമസസ്ഥലം അറിയിക്കണം, ഇടയ്ക്കിടയക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം, കോടതി അങ്ങനെയൊന്നു നിര്‍ദ്ദേശിക്കണം എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തി അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരേയൊരു ആവശ്യം. പക്ഷേ, മാളു തങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് ഉറച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടാവാം, കോടതി അവരെ കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്തത്. രാജ്യദ്രോഹികളുടെ, കൊടും ക്രിമിനലുകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗം പോലും കോടതി കേൾക്കും, മക്കളെ പ്രായപൂർത്തിയാകുംവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗം അവർക്കു കേൾക്കേണ്ടതില്ല! അതായിരിക്കാം മുഖം നോക്കാത്ത നിയമം. മക്കളെ വളർത്തുന്നത് ചുമതല മാത്രമാണ്, അവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചുമതല! പുതിയ വെളിപാടുകൾ കിട്ടി ആ അദ്ധ്യാപക ദമ്പതികൾക്ക്. ഇതെന്തൊരു വിചിത്ര നിയമം, ശാന്തിനി ആലോചിച്ചു. റിട്ടയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നിയമം പഠിക്കണം, മനോജ് ആലോചിച്ചു.

കാലം പിന്നെയും ഓടിപ്പോയി. ഇന്നിപ്പോൾ അതുംകഴിഞ്ഞ് വർഷം ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നു. വിവേകിന്‍റെ വീട്ടുകാര്‍ തികഞ്ഞ നിസ്സഹകരണമായിരുന്നു ആദ്യം. ഞാൻ എന്റെ മകളെ നല്ല ചൊല്ലുവിളിയിലാണ് വളർത്തിയതെന്ന് ശാന്തിനിയെ ഒന്നു കൊട്ടാനും വിവേകിന്റെ അമ്മ മറന്നില്ല! എന്നാൽ പിന്നെ മോനേക്കൂടി അങ്ങനെ ചൊല്ലുവിളിയിൽ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ശാന്തിനി മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കയും ചെയ്തു. പക്ഷേ തൊണ്ടയിലെ പുണ്ണ് പഴുത്താൽ ഇറക്കാനല്ലേ കഴിയൂ, ഒപ്പിച്ചു വച്ചത് സ്വന്തം മകളല്ലേ, എന്നോർത്ത് ശാന്തിനി മിണ്ടാതിരുന്നതേയുള്ളു. അവർ വളരെ നല്ലവരാണെന്നാണ് തോന്നിയത്. അത്രയും ആശ്വാസം. മാളു തങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെ വിവേകും പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. സങ്കടംകൊണ്ട് അവർ ഓരോന്നു പറയുന്നുവെന്നു മാത്രം. അവരെ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല, ആ പാവങ്ങളും തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നിസ്സഹായർ, ദുഃഖം കടിച്ചിറക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട, അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ!

എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ശൂന്യത മാത്രം ബാക്കി. ഏകമകൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് യാതൊരു പിടിപാടുമില്ല. പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് എന്നു സമാധാനിക്കാനും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ! നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടേതു കൂടിയാണ്, മക്കൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് ശാന്തിനിയുടെ ചങ്ങാതി ഇടയ്ക്കിടെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടുന്നു സമാധാനം കിട്ടാൻ? പകൽസമയം തിരക്കുകളിൽപ്പെട്ടു തീരും. പക്ഷേ രാത്രി...

'അവൾടെ സമയദോഷമാണു ശാന്തി, നീ സമാധാനിക്ക്, അതു മാറുമ്പോൾ അവൾ തീർച്ചയായും തിരിച്ചെത്തും,' സ്വയം വിശ്വസിക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ചേച്ചി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

'ഇനി എന്ന് ചേച്ചീ, എന്ന്? അവൾടെയല്ല, ഞങ്ങടെ സമയദോഷമാണ്. അതൊട്ടു മാറാനും പോകുന്നില്ല. ഇല്ല, അവൾ വരില്ല, അവൾ ഇനി വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം, എന്തെല്ലാമാണ് കാണിച്ചുകൂട്ടിയത്? അവൾക്ക് എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനാവില്ല, അതാണു വരാത്തത്. അതിനതിന് അവൾ പുതിയ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടച്ചോളും, ' ശാന്തിനി വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങി. എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മനസ്സിലൂടെ സിനിമയിലെന്ന പോലെ മിന്നിമായുന്നത്.

എന്നെങ്കിലും അവൾ ഈ പൂർവ്വജന്മമാതാപിതാക്കളെ തിരക്കി വരുമായിരിക്കും, അതുവരെ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നാരു കണ്ടു? മക്കളെ കണ്ടിട്ടും മാമ്പൂ കണ്ടിട്ടും മാലോകരാരും കൊതിക്കല്ലേ എന്നു വായിച്ചത് എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്. അത് തനിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആണ് എന്ന് ശാന്തിനി അന്നു തെല്ലും നിനച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ.

എന്റെ പൊന്നുമോളേ, നിനക്കെന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്കു നിന്നെ വേണമല്ലോ കുഞ്ഞേ. എത്ര സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയാൻ നിനക്കെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു മോളേ, ചിന്താഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ശാന്തിനി മുഖം കൈകളിൽ താങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. 'വാ, വന്നു കിടക്ക്, ' മനോജ് അവളെ സെറ്റിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പൂമുഖമുറിയിലെ ക്ലോക്ക് രാത്രി രണ്ടുമണി എന്നടിച്ചു.Wednesday, June 07, 2017

ഷേക്സ്പിയര്‍ രചനകളുടെ പിന്നാമ്പുറക്കഥകള്‍-03

ഭാഗം-മൂന്ന്

5.ഹാംലെറ്റ്(1599-1601)

ഷേക്‌സ്പിയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഈ നാടകം, ചതിയിലൂടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ഒരു ഡാനിഷ്(ഡെന്മാർക്ക്) രാജകുമാരനായ ഹാംലറ്റിന്റെ കഥ പറയുന്നു. സ്വന്തം മകനായ ഹാംനെറ്റ് 11 വയസ്സിൽ മരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നായകനെ ഹാംലറ്റ് ആക്കിയതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. സമുദ്രസഞ്ചാരികളുടെ/കടൽക്കൊളളക്കാരുടെ-വൈക്കിംഗ് കൾ- കഥ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ കഥയെങ്കിലും ഷേക്‌സ്പിയർ ഈ ആശയത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആക്കി നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട മകന്റെ വേദനയിലൂടെ പറയുന്നത് ആളുകൾ സ്വാർത്ഥരും മോശക്കാരുമായാൽ എന്തെല്ലാ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം എന്നും കൂടിയാണ്. കൃഷിനാശവും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടലും എല്ലാം കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. പോരാത്തതിന് എലിസബത്ത്-I രാജ്ഞി പ്രായമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്തത് മോശമായ ഭരണാധികാരി ആവാം, തങ്ങളുടെ ഭാഗധേയം എന്താവും എന്നുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു.

ആഷ്‌ബോയ്

ഹോർവെണ്ടിൽ, ഹെങ് എന്നീ രണ്ടു സഹോദരർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. ഹോർവെൻഡിലിന്റെ ഭാര്യ ജെർട്രൂഡ്, അവർക്ക് എല്ലാവരും മണ്ടശിരോമണി ആയി മുദ്ര കുത്തി ആഷ്‌ബോയ് എന്നു കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം പിതാവൊഴികെ ആരും അവനെ സ്‌നേഹിച്ചില്ല. അവനോടു ദേഷ്യം മൂത്ത് മൂത്ത് ഫെങ്ങിന് അത് അവന്റെ പിതാവിനോടു കൂടി ആയി. അവസാനം ജെർട്ൂഡിന്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ അയാൾ ഹോർവെണ്ടിലിനെ നായാട്ടിനിടെ വകവരുത്തി. നാട്ടാരെ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു, അധികം വൈകാതെ ജെർട്രൂഡിനെ ഭാര്യയാക്കി, രാജാവുമായി. പക്ഷേ അന്ന് കാട്ടിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞിരുന്ന ആഷ്‌ബോയ് എല്ലാം നേരിട്ടു കണ്ടിരുന്നു. തന്റെ അമ്മ അച്ഛനെ സന്തോഷപൂർവ്വം മറന്നതും തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അവസരം വരുവാനായി കാത്തിരുന്നു, സ്വയം ഒരു കോമാളി വേഷം കെട്ടി, ആളുകളെ രസിപ്പിച്ചു. ആഷ്‌ബോയ് യെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടി കളിയാക്കുന്നത് ഹെങ്ങിന്റെ വിനോദമായിരുന്നു. ഒരു നാൾ അയൽരാജ്യത്തെ രാജകുമാരി അവിടെ അതിഥിയായി എത്തി, 'ഇത് ആഷ്‌ബോയ്യുടെ ഭാര്യ ആണ് ' നാട്ടുകാരോടു കളി പറഞ്ഞ് അയാൾ രസിച്ചു. 'എനിക്കു സഹോദരൻ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇവളെ ആരു വിവാഹം കഴിക്കും ' എന്നായി ആഷ്‌ബോയ്. ഹെങ്ങും ജെർട്രൂഡും ഒഴികെ എല്ലാവരും മണ്ടത്തരം കേട്ട് ചിരിച്ചു.

ആഷ്‌ബോയ്‌യെ ഒഴിവാക്കാനായി സ്‌നേഹം നടിച്ച് രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുദ്രവച്ച എഴുത്തു കൂടി കൊടുത്ത്, രാജകുമാരിക്കൊപ്പം അവനെ അവളുടെ രാജ്യത്തേക്കയച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ കപ്പൽ മുങ്ങി, ഇവർ രണ്ടുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവൻ നീണ്ട നിദ്രയിലായിപ്പോയി. അവനുണരുന്നതും കാത്ത് കുമാരി കരയ്ക്കിരുന്നു. അതുവഴി വന്ന കടൽക്കൊള്ളക്കാർ പണം എടുക്കാനായി അവന്റെ കീശ തപ്പി, കിട്ടിയത് അവനെ വധക്കണമെന്ന് എഴുതിയ കത്ത്! അതു വായിച്ച് അവർ മറ്റൊരു പണി ചെയ്തു, അവർ കത്തു മാറ്റിയെഴുതി. രാജാവ് അവരെ വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു. ബുദ്ധിമതിയായ കുമാരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിെ, വൻ സൈന്യവുമായി ഭർത്താവിന്റെ രാജ്യം ആക്രമിച്ചു, ഫെങ്ങിനെ കൊന്നു, ജെർട്രൂഡിനെ വിഷത്തവളകളും എട്ടുകാലികളും വഴുവഴുപ്പുള്ള പാമ്പുകളും വിഹരിക്കുന്ന ഇരട്ടുമുറിയിൽ അടച്ചു. പിന്നെ അവർ സസുഖം വാണു.

ഹാംലറ്റിൽ താൻ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പിതാവിന്റെ പ്രേതം വന്ന് മകനോടു പറയുന്നതായാണ് കഥ.

6.കിംഗ് ലിയർ(1604-05)

മൂന്നു പെൺമക്കളുളള രാജാവ് ഇളയ മകളായ കൊഡിലിയയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും മൂത്ത പെൺമക്കൾ തന്റെ പണമാണ് മോഹിച്ചിരുന്നതെന്നു രാജാവ് തിരിച്ചറിയുന്നതും രക്ഷപ്പെട്ട ഇളയവൾ വിവാഹശേഷം സൈന്യവുമായി വന്ന് ചേച്ചിമാരെ കീഴടക്കുന്നതും അച്ഛനും മകളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതും ആണ് കഥ.

ഈ കഥ ലോകമെമ്പാടും വൻ പ്രചാരമുള്ള ഒരു നാടോടിക്കഥയുടെ പുനരാവിഷ്‌ക്കാരമാണ്. ആസ് മച്ച് ആസ് സാൾട്ട്-ഉപ്പോളം-, കാപ്-ഓ-റഷസ് തുടങ്ങി വിവിധ പേരുകളിലുള്ള എല്ലാ കഥകളും തന്നോട് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് രാജാവ് പെൺമക്കളോടുചോദിക്കുന്നതായാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 1577 ൽ ഹൊളിൻഷെഡ്, ദി ക്രോണിക്കിൾസ് ൽ എഴുതിയ ഈ കഥയാണ് ഷേക്‌സ്പിയറിന്റെ പ്രചോദനം എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. ഇതെഴുതുന്ന കാലത്ത് തന്റെ ഒരു മകൾ ഇരുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലും മറ്റൊരുവൾ  കൗമാരാവസാനത്തിലും ആയിരുന്നു, വിവാഹിതരായി വീടു വിട്ട് പോകേണ്ട കാലം, അതുകൊണ്ടും കൂടിയാവാം ഇക്കഥ എന്നും പറയുന്നു. ഹൊളിൻഷെഡിന്റെ കഥപ്രകാരം കൊഡിലിയ ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്ഞി ആകുകയാണ്. അവരുടെ ആസ്ഥാനം ലിയറിന്റെ കോട്ട എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലെസ്റ്റർ ആയിരുന്നവെന്നും ചിലർ കരുതുന്നു.

കാപ്-ഓ-റഷസ്

വളരെ ബുദ്ധിയും വിവരവുമുള്ളയാളെന്നു കരുതിയിരുന്ന രാജാവ് ഒരു നാൾ ഒരു മണ്ടൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. തന്നെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആ മണ്ടൻ ചോദ്യം. ഉപ്പോളം എന്നു പറഞ്ഞ ഇളയവളെ രാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെ മൂന്നു ഉടുപ്പുകൾ മാത്രമെടുത്ത് അവൾ യാത്രയായി. ദൂരെ ഒരു ദേശത്തെത്തി മരപ്പൊത്തിൽ ഉടുപ്പുകൾ ഒളിപ്പിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പാത്രം തേച്ചു കഴുകുൽകാരിയായി കഴിഞ്ഞുവന്നു. പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും തൊപ്പിയും ധരിച്ചിരുന്ന അവൾ കാപ്-ഓ-റഷസ് -പുൽത്തൊപ്പിക്കാരി-എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.

രാജകുമാരൻ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന, മൂന്നു ഇരവുപകലുകൾ നീളുന്ന ഒരു ഉത്സവം പ്രഖ്യാപിച്ചു, തന്റെ ഭാര്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി. കൊട്ടാരം ജോലിക്കാർ എല്ലാവരും പോയിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൾ ആറ്റിൽ കുളിച്ച് അമ്മയുടെ സ്വർണ്ണം പതിച്ച ഉടുപ്പണിഞ്ഞ് എത്തി, കുമാരനുമൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്തു, അവസാനിക്കും മുൻപ് പതിയെ തിരിച്ചു പോന്നു. ജോലിക്കാർ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവർ പോയപ്പോഴത്തേതു പോലെ. പിറ്റേന്നും അതിന്റെ പിറ്റേന്നും ഇതാവർത്തിച്ചു. അവൾ ആരെന്നു വെളിപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ രാജകുമാരൻ തന്റെ മോതിരം ഊരി ഇട്ടുകൊടുത്തു, അടയാളത്തിനായി.

നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രഭുകുമാരികളേയും രാജകുമാരികളേയും അന്വേഷിച്ചു, കിട്ടിയല്ല, കുമാരൻ പരവശനായ കാര്യം അറിഞ്ഞ് ഭേദപ്പെടുത്താനെന്ന് അവൾ സൂപ്പുണ്ടാക്കി, അതിൽ മോതിരമിട്ട് കുമാരനെത്തിച്ചു. അതു കണ്ടെത്തി സൂപ്പുണ്ടാക്കിയ ആളെ ഉടൻ ഹാജരാക്കാൻ കുമാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സൂപ്പ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവും, പാവം പെൺകുട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണ്ട എന്ന് മറ്റൊരു പാചകക്കാരൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ നടന്നില്ല, കാപ്-ഓ-റഷസ് ഹാജരായി. കുമാരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, പുൽക്കുപ്പായവും തൊപ്പിയും മാറ്റി അതിനടിയിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച പൊൻ കുപ്പായം കുമാരൻ കണ്ടു. പിന്നെ വിവാഹാഘോഷം നടത്തി, പിതാവും ക്ഷണിതാവായിരുന്നു. ഉപ്പില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ നിരത്തി, പിതാവ് മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

സിൻഡ്രെല്ലയുടെ കഥയും കൂടി ഇതിൽ തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതു പോലെ തോന്നി എനിക്ക്.

7. ദി വിന്റേഴ്‌സ് ടെയിൽ(1610/1611)

ഷേക്‌സപിയറിന്റെ അവസാനകാല നാടകങ്ങളിലൊന്നാണിത്. സിസിലിയിലെ രാജാവ്, തന്റെ ഭാര്യ ബൊഹീമിയ രാജ്യത്തെ രാജാവുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു,  ആ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, മകൾ ജനിച്ചപ്പോൾ അത് തന്റേതല്ല എന്നു നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു. രാജ്ഞിക്ക് വല്ലാത്ത നാണക്കേടു തോന്നി. ഒടുവിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ കുഞ്ഞിനെ ബൊഹിമിയിലയിലേക്കു കടത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി.  ഒരു ആട്ടിടയന്റെ മകളായി പെർഡിസ(ത) എന്ന പേരിൽ വളർന്നു വന്ന അവളുമായി ബൊഹീമിയ രാജകുമാരൻ പ്രണയത്തിലായി. രാജാവ് ക്ഷുഭിതനായതിനാൽ പ്രണേതാക്കൾ സിസിലിയിലേക്കു കടന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും രാജാവ് പശ്ചാത്താപത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാം ശുഭപര്യവസാനിയയാപ്പോൾ പെർഡിസയുടെ അമ്മ തിരിച്ചെത്തി, പക്ഷേ ഒരു പ്രതിമയുടെ രൂപത്തിൽ.

റോബർട്ട് ഗ്രീനെയുടെ പാൻഡൊസ്്‌റ്റോ അഥവാ ദി ട്രയംഫ് ഓഫ് ടൈം (കാലത്തിന്റെ വിജയം) എന്ന !588 ലെ കൃതിയാണ് ഈ കഥയ്ക്കാധാരം എന്നു കരുതുന്നു. ഈ കഥയിൽ അനേകം നാടോടിക്കഥാഘടകങ്ങൾ ഇഴചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് മകന്റെ പ്രണയം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു രാജാവിന്റേതായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് തന്റെ മകനായ ഹെന്റി രാജകുമാരനുമായി രാജാവായ ജെയിംസ് ഇതേ കാര്യത്തിന് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. കഥ അതാണ് എന്നും അടക്കം പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഷേക്‌സ്പിയർ അവസാനകാലത്ത് എഴുതിയതെല്ലാം അച്ഛൻമാരുടേയും പെൺമക്കളുടേയും കഥകളാണ്. തന്റെ മൂത്ത മകൾ സൂസന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ സഭക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു, ഇളയവൾ അത്ര വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലുമായി. ഇക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു പേരക്കുട്ടി ജനിക്കയും ചെയ്തു. തന്റെ കുടുംബം ഈ കഥകൾക്കു പ്രചോദനമായെന്നു കരുതാം.

ദി ഫ്‌ളവർ പ്രിൻസസ്സ് (പുഷ്പ രാജകുമാരി)

സിസിലിയയിലെ കഠിനഹൃദയനായ രാജാവ് ഒരു ഗ്രാമീണപെൺകൊടിയുമായി പ്രണയത്തിലായി, അവളെ വിവാഹവും കഴിച്ചു. നല്ലവളായ  അവളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അയാൾ തന്റെ പരുക്കൻ സ്വഭാവം വെടിഞ്ഞു, അവർക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. രാജ്ഞിയുടെ കൂട്ടുകാരിയായ, ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ, പ്രവാചകയും കൂടിയായ  ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടി ആഘോഷത്തിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പൂവിന്റെ പതക്കമുള്ള സ്വർണ്ണമാല കുഞ്ഞിനു സമ്മാനിച്ച് അവൾ ഇനി മേൽ ഫ്‌ളോറ എന്ന് അറിയപ്പെടും എന്ന് ആ ജ്ഞാനി പറഞ്ഞു. അവളുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷവുമെല്ലാം പൂവുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും എന്ന അവരുടെ പ്രവചനം പക്ഷേ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. തന്റെ കുട്ടി ഒരു കാടൻ പെൺകുട്ടിയല്ല അങ്ങനെ കാടുകളിലും മേടുകളിലും മേയാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച രാജാവ് പിന്നെ മകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതായി. പക്ഷേ രാജ്ഞി മകളുടെ മേൽ തന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും അർപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സേവകരുണ്ടല്ലോ എന്നായി രാജാവ്. അയാൾ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്കു തിരികെ പോയി. തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന രാജ്ഞിയോടു കലികയറി അയാൾ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി അടുത്തുള്ള നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിട്ടു.  

ഇതിൽ ക്ഷുഭിതയായ രാജ്ഞി ഒരു കോട്ടയുടെ മുകളിൽ കയറി സ്വയം അടച്ചു, കുരേ നാൾ കഴിഞ്ഞു ഹൃദയം തകർന്നു മരിച്ചു. തകർന്നു പോയ രാജാവ് ഭാര്യയേയും മകളെയുമോർത്ത് കരഞ്ഞു.

കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമായി ദൂരെ ബൊഹീമിയൻ തീരമണഞ്ഞു, ഒരു വൃദ്ധൻ അവളെ കണ്ടു, അയാളും ഭാര്യയും എടുത്തു വളർത്തി. കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പൂവ് ഉള്ളതിനാൽ ഫ്‌ളോറ എന്നു കുഞ്ഞിനു പേരുമിട്ടു. ബൊഹീമിയൻ രാജാവിന്റെ  തോട്ടക്കാരായിരുന്നു അവർ. സ്വാഭാവികമായും ഫ്‌ളോറയും തോട്ടിലായി ജോലി. അമ്മയെപ്പോലെ സുന്ദരിയായി ഫ്‌ളോറ വളർന്നു വന്നു. രാജകുമാരൻ ബ്രൂണോ അവളെ കണ്ടു, പ്രണയുവുമായി. ആദ്യം കൊടുത്ത പ്രണയോപഹാരം ഒരു റോസാപ്പൂവായിരുന്നു. രാജാവിന് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമായില്ല.

അത് അത്ഭുത ചെടിയാണ്, തൊടരുത് എന്ന ഫ്‌ളോറയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ബ്രൂണോ അവൾക്കു നൽകുവാനായി ഒരു റോസാപ്പൂവിറുത്തു, കുമാരൻ ബോധരഹിതനായി കുഴഞ്ഞുവീണു, ദീർഘനിദ്രയിലായി. രാജാവ് ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ സ്ത്രീയെ വരുത്തി. ഫ്‌ളോറ ഉമ്മ വച്ചാലേ കുമാരൻ ഉണരൂ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു. കുമാരൻ ഉണർന്നു, ഫ്‌ളോറയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പക്ഷേ രാജാവ് ഫ്‌ളോറയെ പിടിച്ചു കെട്ടി കടലിലൊഴുക്കി. ഫ്‌ളോറ ഒഴുകി ഒഴുകി സിസിലയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ സ്ത്രീ കണ്ടെത്തി, അവളുടെ അമ്മ താമസിച്ച കോട്ടയിലെത്തിച്ചു.  

ഇതിനിടെ അച്ഛനോടു പിണങ്ങിയ ബ്രൂണോ ഫ്‌ളോറയെ അന്വേഷിച്ച് ദേശാന്തരയാത്ര തുടങ്ങി. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം സിസിലിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.അവന്റെ ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന രാജാവും അവനും കൂടി വാർത്ത കണ്ണീർ കൊട്ടാരം മുക്കുമെന്ന നിലയെത്തി.

ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനി അവരെ കോട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി, അമ്മയും മകളും അവരവരുടെ പ്രണേതാക്കൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു.

Sunday, June 04, 2017

പണ്ടുപണ്ടൊരു ദേവു-03

ഭാഗം-3
ഭാഗം-01 ഇവിടെ വായിക്കാം
ഭാഗം 02 ഇവിടെ വായിക്കാം.

എല്ലാ ശനിയാഴ്ച്ചയും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ദേവൂന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കട്ടിപ്പായസം കിട്ടും. എന്തോ പഴയ ആചാരമാണത്രേ. കുറച്ചുനാളായി മാലതിയും നന്ദിനിയും ദേവുവും കൂടിയാണ് അതു വാങ്ങാൻ പോവുക. ആറ്റിലേക്കു കെട്ടിയിറക്കിയ മേൽക്കൂരയുള്ള അമ്പലക്കടവിലെ പടികളിലിരുന്ന് കാലു വെള്ളത്തിലിട്ട് ആട്ടിക്കളിക്കും അവർ. അപ്പോൾ മീനുകൾ ഓടിയടുക്കും, പെട്ടെന്നു കാലുവലിച്ച് അവറ്റയെ പറ്റിക്കും. കാലില്‍ ചൊറിയുള്ളപ്പോള്‍ അവറ്റയെക്കൊണ്ടു കൊത്തിച്ചാല്‍ അതു മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് ഇന്ദിരേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കൊത്തുമ്പോള്‍  ചെറുതായി വേദനിക്കുമത്രേ.  അമ്പലത്തിൽ മീനാക്ഷീദേവിയാണ് പ്രതിഷ്ഠ. പണ്ട് വടക്കെങ്ങോ ഉള്ള സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഹളക്കാലത്ത് ഒളിച്ചോടി പോന്നവരാണത്രെ അവിടുത്തെ തമ്പുരാൻ കുടുംബം. പോരുമ്പോൾ അവർ ദേവീവിഗ്രഹവും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോന്നു. അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കെങ്കേമമാണ്. വരിവരിയായി ഒരുപാടു ചിന്തിക്കടകൾ തുറന്നു വയക്കും. കുപ്പിവളകൾ എന്താ ഭംഗി! രാത്രി കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഉത്സവത്തിന് 'പന്തടിക്കാം നാമൊന്നിച്ച്, പങ്കജാക്ഷീ മമസഖീ ' എന്ന പാട്ടിനൊപ്പം രണ്ടു തമ്പുരാട്ടിമാർ പന്തുതട്ടി ഡാൻസ് കളിച്ചത് ദേവൂന് ശരിക്കും പിടിച്ചിരുന്നു. അതിലൊരു തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി കണ്ണട ഊരാതെയാണ് കളിച്ചത്! അതു കണ്ടു ദേവൂനു ചിരിയും വന്നു. അവരുടെ ഡാന്‍സ് കണ്ടപ്പോള്‍ ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്നു അവള്‍ക്കും ആഗ്രഹം തോന്നി.  പക്ഷേ ഡാൻസ് ടീച്ചറിനെ അമ്മയ്‌ക്കെന്തോ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദേവൂന്റെ ഡാൻസ്‌മോഹം ഇതുവരെ സഫലമായിട്ടില്ല.

ഞായറാഴ്ച്ച മാത്രമേ ആറ്റിൽ കുളിക്കാൻ പോകാൻ അമ്മ വിടൂ, അതും മഴയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, മണിച്ചേച്ചിയുടേയോ ജാനകിച്ചേച്ചിയുടേയോ അകമ്പടി നിർബന്ധവുമാണ്. ആറ്റിൽ ചാടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും തലയിലും ദേഹത്തും മുഴുക്കെയുള്ള എണ്ണ തേപ്പും പിന്നത്തെ പയർപൊടി പ്രയോഗവും പക്ഷേ അവള്‍ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. 'ദേവൂനെ നല്ലോണം എണ്ണേം താളീം പയറുപൊടീം തേപ്പിക്കണേ മണീ,' എന്നു പക്ഷേ മുത്തശ്ശി മണിച്ചേച്ചിയെ ചട്ടംകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആഴ്ച്ചയിൽ ഒരു ദിവസമല്ലേ എന്ന് മുത്തശ്ശിക്കു വേണ്ടി അങ്ങു ക്ഷമിക്കും. അമ്മ സോപ്പും ഷാമ്പൂവും ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. 'ഊം..ദേവൂന്‍റമ്മ പരിഷ്ക്കാരിയായിരിക്കും, പക്ഷേ നോക്കിക്കോ, വേഗം തലമുടി നരയ്ക്കും, ' ജാനകിച്ചേച്ചി  പുലമ്പും. വെള്ളിലച്ചെടിയുടെ ഇലകൾ ഉരച്ച് താളിയുണ്ടാക്കുക ദേവു തന്നെയാണ്. വെള്ളിലച്ചെടിയെ 'അമ്മകറുമ്പി, മോളു വെളുമ്പി, മോളുടെ മോളൊരു സുന്ദരിക്കോത' എന്നാണ് മണിച്ചേച്ചി പറയുക.

നേരത്തെ കാപ്പികുടിച്ച് മണിച്ചേച്ചിയെ ഉന്തിത്തള്ളിയിറക്കി ദേവു ആറ്റിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു, ഒപ്പം മാലതീം നന്ദിനീം. പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാറയുടെ താഴെയാണ് കടവ്. മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും കളിച്ചു കുളിച്ച് നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല. 'എന്റെ ദേവുവേ, വേഗം നിഴലു നോക്കി ഒന്നു സമയം പറഞ്ഞേ,' മണിച്ചേച്ചി വെപ്രാളം പിടിച്ചു. നിഴലു നോക്കി സമയം പറയാൻ മുത്തശ്ശൻ ദേവൂനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവള്‍ പാറയിൽ കയറി നിന്ന് അടി അളന്നുനോക്കി വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ മട്ടിൽ പതിനൊന്ന് എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'അയ്യോ, ഇന്ന് അമ്മാവന്റെ വഴക്കു കിട്ടിയതു തന്നെ, വേഗം കയറൂ പിള്ളാരേ,' എന്ന് മണിച്ചേച്ചി ധൃതി പിടിച്ചു. പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ട് കൊച്ചുമുത്തശ്ശി, മാലതി നന്ദിനിമാരുടെ അമ്മൂമ്മ, ധൃതി പിടിച്ചു വരുന്നു, മുങ്ങാനുള്ള വരവാണ്.

'ആ പുല്ലുകാരിയോടു പറഞ്ഞതാ മാറി നടക്കാൻ, അതു കേൾക്കണ്ടേ, അതിന്റെ പുല്ല് എന്റെ മേത്തു കൊണ്ടു, ഇനീപ്പം ശുദ്ധം വരുത്താതെ അമ്പലത്തിൽ പോകാനൊക്കുവോ, ഇപ്പം അമ്പലം അടയ്ക്കും,' എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം മുങ്ങിത്തോർത്തി കയറിവന്നു, ആരേയും തൊടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാറി ധൃതിയിൽ നടക്കാനും തുടങ്ങി. ദേവു, കൈനീട്ടി തൊടാനാഞ്ഞതും മണിച്ചേച്ചി വിലക്കി, വേണ്ട, ദേവൂ, അമ്മാവൻ ഇന്നാള് വഴക്കു പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന്.

ശരിയാണ്, അന്നൊരു ദിവസം ദേവു കൊച്ചുമുത്തശ്ശിയെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൊട്ടു, മൂന്നു പ്രാവശ്യവും അവർ ആറ്റിൽ പോയി മുങ്ങി. അതറിഞ്ഞ് അച്ഛൻ വഴക്കു പറഞ്ഞതാണ് അന്ന്. കൊച്ചുമുത്തശ്ശി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരിക്കലും മുങ്ങാൻ ഓടുക, അതുകൊണ്ട് ദേവൂന് അതൊരു കളിയായിട്ടേ തോന്നിയുള്ളു. കാലം മാറിയതറിയാതെ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും എല്ലാം പാലിച്ചിരുന്ന കൊച്ചുമുത്തശ്ശിക്ക് എന്നും ഏകാദശി, നോമ്പ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ കുളിയും അമ്പലത്തിൽ പോക്കും തന്നെയാണ് ജോലി. ദേവൂനെ കൊച്ചുമുത്തശ്ശിക്ക് വല്യ കാര്യമാണ്. അവിടെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ  'എന്‍റെ കുഞ്ഞേച്ചീടെ പൊന്നുമോളല്ലേ,' എന്നു പറഞ്ഞ്  ചെറുപയർ പുഴുങ്ങി തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് തരും. നല്ല രുചിയാണതിന്. കൊച്ചുമുത്തശ്ശിക്ക് ദേവൂന്‍റെമ്മയെ ജീവനാണ്, വേറെ ചേച്ചിയൊന്നുമില്ല താനും. എന്നാലും സ്നേഹം കൂടീട്ടാവും 'കുഞ്ഞേച്ചി' എന്നേ വിളിക്കൂ.

മാലതിയേം നന്ദിനിയേം അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പടി കേറ്റി വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് മണിച്ചേച്ചി മറ്റൊരു ഭീകര രഹസ്യം കൂടി ദേവൂനു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പണ്ട്, അച്ഛന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊച്ചുമുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ രൂപാനോട്ടുകൾ പൂത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വലിയ പരമ്പിൽ വച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും കാവലിരുന്ന കഥ ദേവൂനറിയാം. അത് ശരിയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതൊന്നുമല്ല. കൊച്ചുമുത്തശ്ശിയുടെ ഭർത്താവു തമ്പുരാൻ-ആ മുത്തശ്ശനെ ദേവു കണ്ടിട്ടില്ല- മരിക്കും മുമ്പ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ, വിരലിൽ കിടക്കുന്ന വജ്രമോതിരം ഊരിത്തരാൻ പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു പോലും അവർ! അതു ശരിയാണോയെന്ന് അച്ഛനോടു ചോദിച്ചറിയാൻ ചെന്ന വകയിൽ  ദേവൂനു മാത്രമല്ല മണിച്ചേച്ചിക്കും കിട്ടിപൊടിപൂരം വഴക്ക്, നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, ആരോടും ഇതൊന്നും പറയാനും പാടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവൂനെ കൊച്ചുമുത്തശ്ശിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്.
ദേവൂന്റെ മുത്തശ്ശി പക്ഷേ കൊച്ചുമുത്തശ്ശിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല. താൻ പരിഷ്‌ക്കാരി ആയ കഥ മുത്തശ്ശി അവൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് പല ജാതീലും മതത്തിലും പെട്ട കൂട്ടുകാരേം വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് മുത്തശ്ശിയെക്കൊണ്ട് ചോറു വിളമ്പിക്കൊടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യം അത് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു, പിന്നെപ്പിന്നെ അതങ്ങു മാറി, അല്ല അച്ഛൻ മാറ്റിയെടുത്തു. അച്ഛൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും മുത്തശ്ശി അനുസരിക്കും. അച്ഛനെ അത്രയ്ക്കിഷ്ടമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിക്ക്.മുത്തശ്ശീടെ മനസ്സിന്‍റെ അത്താണിയാണ് അച്ഛന്‍ എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. മുത്തശ്ശൻ ഇതിലൊന്നും ഇടപെട്ടുമില്ല.

'അന്നത്തോടെ തീർന്നു എന്റെ ജാതീം മതോം' എന്നാണ് മുത്തശ്ശി പറയാറ്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ച്ചയും  മുത്തശ്ശിയുടെ വക കഞ്ഞി കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. മുറ്റത്തരികിൽ കൊച്ചു കുഴി കുത്തി ഓരോരുത്തരും ചേമ്പില വയ്ക്കും. പക്ഷേ അതും അച്ഛൻ മാറ്റിച്ചു. ചേമ്പിലക്കുഴി പിഞ്ഞാണിപാത്രങ്ങൾക്കു വഴിമാറി.

തിങ്കളാഴ്ച്ച കണ്ണുതുറന്നതുതന്നെ കടുവാസാറിന്റെ വീട്ടിലെ കറങ്ങുന്ന വിളക്കിനെ കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണു വേഗം കഴിച്ച് ദേവുവും കൂട്ടരും പടിക്കെട്ടിനടുത്തെത്തി. ദേവു ആദ്യം, പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവർ, പതിയെ പടി കയറിത്തുടങ്ങി. ജനാലയിലൂടെ നോക്കിക്കാണാം എന്നായിരുന്നു പദ്ധതി. ദേവു മുകളിൽ എത്തിയതും സാർ ഓർക്കാപ്പുറത്തു കതകു തുറന്നതും ഒന്നിച്ച്! ദേവൂന്റെ പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു പാളീസായി!  പേടിച്ച് പടിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും, 'ആരാത്, കേറിവാ ഇവിടെ ' എന്നു സാറിന്റെ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം. മറുപടിയില്ലാത്തപ്പോൾ സാർ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു, 'കേറിവരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ', എന്ന് ഒരു അലറൽ! പേടിച്ച് മുകളിലേക്ക് തിരികെ വന്നു എല്ലാവരും.

'എന്തു വേണം?' തീരെ മയമില്ലായിരുന്നു ശബ്ദത്തിന്.

'അത്...കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ്.. ' വിക്കിവിക്കി ദേവു പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. സാറിന്റെ മുഖം അയഞ്ഞു, മുഖത്തു ചിരി പടർന്നു, വാ, എന്ന് അകത്തേക്കു വിളിക്കയും ചെയ്തു. പേടി മാറി, അത്ഭുതലോകത്തെത്തിയ ആലീസിനെപ്പോലെ എല്ലായിടവും നോക്കി. വലിയ ഹാൾ, പുസ്തകങ്ങൾ നിറച്ചുവെച്ച പലേ അലമാരകൾ. ഇടത്തേ ഭിത്തിയൽ കണ്ടു, ആ ദിവ്യലൈറ്റ്! വിവിധനിറങ്ങൾ ചേർത്തു ചാലിച്ച വെട്ടം വിതറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അത്. സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ വലിയ ഫോട്ടോയ്ക്കു മുകളിലാണ് അത് കറങ്ങുന്നത്. ബൾബല്ല, അതു മൂടിയിരുന്ന ചെത്തുള്ള ടംബ്ലർ പോലൊരു ഷെയ്ഡ് ആണ് കറങ്ങുന്നതെന്നു ദേവു മനസ്സിലാക്കി. ഫോട്ടോയുടെ നെറ്റിയിലും എതിരെ ഭിത്തിയിലും വെട്ടം പലപലനിറങ്ങളിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ദേവുവും കൂട്ടരും അതു കുറേനേരം കണ്ടുനിന്നു. ഒരു ജീവിതാഭിലാഷം സാധിച്ചു! പക്ഷേ ഒരു ഭിത്തിയിൽ വച്ചിരുന്ന വലിയ കടമാൻതല ദേവൂന് പിടിച്ചില്ല. അത് ശരിക്കുള്ളതു തന്നെയാണെന്നു സാർ പറഞ്ഞു.

പിന്നെ സാർ എല്ലാവർക്കും മിട്ടായി തന്നു, പേരും വീട്ടുപേരും ചോദിച്ചു, ഓ, വക്കീലിന്റെ മകളാണല്ലേ എന്ന് ദേവൂനോടു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. മടങ്ങുമ്പോൾ  'ഈ സാറു പാവമാണല്ലോ, ' എന്നു പറഞ്ഞ് ദേവു മാലൂന്റെ മുഖത്തു നോക്കി, മാലു മുഖം കുനിച്ചു. ഊം.. കുറച്ചു മാലൂന്റെ പുളുവായിരുന്നു അപ്പോൾ.

ശാരിയും നിലീനയും എല്ലാം നമ്പീശൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ട്യൂഷനു ചേർന്നുവെന്ന് അന്നാണ് ദേവു അറിഞ്ഞത്. ദേവൂനും പോകണമെന്നായി ആഗ്രഹം. നിനക്കു കണക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ് മോളേ ട്യൂഷൻ എന്ന് അമ്മ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ്. പക്ഷേ ദേവു സമ്മതിച്ചില്ല. മാലുവും വന്നു. സാർ കണക്കിട്ടു കൊടുത്തിട്ടു പുറത്തോട്ടൊന്നു പോയതും സാറിന്റെ ഭാര്യ വന്നു വിളിച്ചു, പുറകിലെ മുറ്റത്തേക്ക്. വേഗം ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് ചെന്നു. അവരും കുട്ടികളും കൂടി സ്‌കിപ്പിംഗ റോപ്പു കളിയാണവിടെ! നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ. ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഉമയും രമയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. പോകാം എന്ന് ദേവു വിചാരിച്ചതേയുള്ളു, 'പിന്നെ വരാം,'  മാലു ചാടിക്കയറി പറഞ്ഞു. അവർ പോയി.

'വേണ്ട വേണ്ട, പട്ടമ്മാരാണ് അവർ, അവരുടെ അമ്മ നിലത്തിരുത്തി കാപ്പി തരും, പിന്നെ പാത്രം കഴുകി കമഴ്ത്താനും, അവിടം തളിച്ചു ശുദ്ധമാക്കാനും പറയും. ' വരുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഉമയക്കും രമയ്ക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്പീശൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കളിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ മണിച്ചേച്ചി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവർക്കു മക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മുടി നരച്ചിട്ടും ഈ കുട്ടിക്കളി എന്നും പറഞ്ഞു.

സ്‌പോർട്ട്‌സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ സ്‌കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വലിയ മൈതാനത്തിൽ വരണമെന്നു സാറു പറഞ്ഞു. വട്ടത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ മൈതാനമാണ്. ഓട്ടപരിശീലനത്തിനു ദേവുവും മാലുവും ചേർന്നു, ഓട്ടവും തുടങ്ങി. ഒരു ചുറ്റ് ഓടിത്തീരാറായത് ദേവൂന് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്തോ തളർച്ച തോന്നി, വീഴുന്നതും ആരോ കോരിയെടുക്കുന്നതും ആണ് അവസാന ഓർമ്മ. കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ദേവു ആശുപത്രിയിലാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും സ്‌പോർട്ട്‌സ് സാറും ഹെഡ്മാസ്റ്ററും ദേവൂന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവൾ കണ്ണു തുറന്നതു കണ്ടപ്പോൾ മോളേ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വച്ചു. എന്താമ്മേ എനിക്കു പറ്റിയത് എന്നു ദേവു ചോദിച്ചു. ഓടിയപ്പോൾ തളർന്നു വീണു, സ്‌പോർട്ട്‌സ് സാർ താങ്ങിയെടുത്ത് സാറിന്റെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. അവൾ നന്ദിപൂർവ്വം സാറിനെ നോക്കി. പക്ഷേ സാറിന്റെ കണ്ണും നിറയുന്നല്ലോ, ഇതെന്താണാവോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുവാരിക്കുമോ, ദേവു ചിന്തിച്ചു. ദേവു കണ്ണുതുറന്നതറിഞ്ഞ് ഡോക്ടറും നഴ്‌സുമാരും വന്നു.

'മോൾ മിടുക്കിക്കുട്ടിയായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങിനെ കരയണ്ടാന്നു മോൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അമ്മയോട്, ' ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

'ഞാന്‍ മരിക്കാന്‍ പോവാണോ ഡോക്ടര്‍? ' ആ ചോദ്യം ഡോക്ടർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു, ഒന്നു പതറി, പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞു,

'അയ്യയ്യേ!  ദേവിക നല്ല മിടുക്കി കുട്ടിയാണെന്നാണല്ലോ ടീച്ചര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞത്. ഒരു തല   കറക്കം, അത്രേയുള്ളു.  കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒന്നു നിർത്തണം. രണ്ടാഴ്ച്ച വീട്ടിൽ കിടക്കണം, എന്താ? '

'അയ്യോ, ക്ലാസ്സ് '....സ്‌കൂളും ക്ലാസ്സുമൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ദേവു.

'അതൊന്നും സാരമില്ല, നോട്ടെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാം, അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്നോളും, കേട്ടോ ദേവൂ, ' ക്ലാസ് ടീച്ചർ സമാധാനിപ്പിച്ചു. പെട്ടന്നാണ് മുറിക്കു പുറത്ത് ബഹളം കേട്ടത്. തടഞ്ഞ നഴ്‌സുമാരെ തള്ളിമാറ്റി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജാനകിച്ചേച്ചി ഓടിക്കയറി വന്നു,

'ന്റെ ദേവൂട്ടിക്ക് ഹാർട്ടിനസുഖോ, ന്റെ ദേവിയേ, ചതിക്കല്ലേ'..... ജാനകിച്ചേച്ചിയെ ആരോ തള്ളി പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞത് ദേവു വ്യക്തമായി കേട്ടു.

പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ദേവുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ ശബ്ദം കാതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കരയണ്ടമ്മേ എന്നു പറയണമെന്നുണ്ട്, അച്ഛന്‍ മോളേ മോളേന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ എന്നു വിളി കേള്‍ക്കണമെന്നുണ്ട്,  പക്ഷേ ചുണ്ടനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. അച്ഛനേം അമ്മേം കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു, പക്ഷേ കൈനീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ദാ അക്കുകളി, നമ്പീശൻ സാറിന്റെ ഭാര്യേടെ സ്‌കിപ്പിംഗ് റോപ്പുകളി, ദേവൂന്റെ വയലറ്റു ബീൻസ് പൂക്കൾ, എല്ലാം ദേവു കാണാൻ തുടങ്ങി. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി...റോലി ലാറി...അയ്യേ മണിച്ചേച്ചി തെറ്റിച്ചേ....അയ്യോ,  പച്ചിലക്കാട്ടില്‍ മറഞ്ഞതെന്തേ എന്നു കരഞ്ഞു ചോദിച്ച് ചേച്ചിക്കിളി  അനിയത്തിക്കിളിയെ തേടി നടക്കുന്നു.  അതാ സാറിന്റെ വീട്ടിലെ കറങ്ങുന്ന വെട്ടം. ഇപ്പോ  അതാ, സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഭിത്തിയിൽ ദേവൂന്റെ ഫോട്ടോയും അതിന്റെ നെറ്റിയിൽ പതിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റും.

'സാരമില്ല, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉണരും,' ഡോക്ടർ പറയുന്നതു ദേവു കേട്ടു. പിന്നെ, മെല്ലെ മെല്ലെ ദേവു ഉറക്കത്തിലാഴ്ന്നു.

Saturday, June 03, 2017

പണ്ടുപണ്ടൊരു ദേവു-02

ഭാഗം -1 ഇവിടെ വായിക്കാം.

ഭാഗം-2
'ദേവൂ, ഒന്നെണീറ്റേ,' പാതിരാത്രിക്ക് മണിച്ചേച്ചി കുലുക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ അവള്‍ ഞെട്ടിയെണീറ്റു. അച്ഛന്റെ വല്യേച്ചിയുടെ മകളാണ് മണിച്ചേച്ചി. സ്‌കൂളിലെ ടീച്ചറാകാൻ പഠിക്കയാണ്. വീട്ടിലും മുറ്റത്തും മുഴവൻ ലൈറ്റിട്ടിരിക്കുന്നു. 'ദേവൂ, അമ്മാവനെ എന്തോ കുത്തി, വേഗം മുയൽച്ചെവിയൻ കാണിച്ചു തന്നേ,' എന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞതു കേട്ടു അവൾ അയ്യോ എന്നു വിളിച്ചു. 'സാരമില്ല, ജാനകിച്ചേച്ചി പച്ചമഞ്ഞളരയ്ക്കുകാ. ഇതുകൂടി കൊടുക്കണം, വേഗം വാ' എന്നു പറഞ്ഞ് ചേച്ചി അവളുടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു. എല്ലാവരും മുൻവശത്തുണ്ട്. വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള പറമ്പിലെ മുഴുവൻ പച്ചമരുന്നുകളും എന്തെല്ലാമെന്നും എവിടെ നിൽക്കുന്നവെന്നും ദേവൂന് കാണാപ്പാഠമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവൂനു മാത്രേ അറിയൂ. അതെല്ലാം മുത്തശ്ശൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തതാണ്. കർക്കിടകത്തിൽ ദേവൂനെ എല്ലാവർക്കും വേണം, കാരണം, തലയിൽ ചൂടാൻ ദശപുഷ്പങ്ങൾ പറമ്പിൽ എവിടെയെല്ലാമുണ്ടെന്ന് ദേവൂന് കൃത്യമായി അറിയാം, തപ്പി നടക്കേണ്ടതില്ല. അവയിൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുക്കുറ്റിയും നിലപ്പനയുമാണ്. കൊട്ടാരത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ദശപുഷ്പം തലയിൽ ചൂടുകയല്ല, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചെടിയും വേരോടെ അരച്ചു നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുകയാണു ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇന്ദിരേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം മരുന്നാണു പോലും. ദേവു മുറ്റത്തിന്റെ തെക്കരികിലേക്കു പോയി കൊച്ചു മതിലിന്നപ്പുറത്ത് മുയൽച്ചെവിയൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു, ചേച്ചി പിഴുതെടുത്തു. മണിച്ചേച്ചി ദേവൂന്റച്ഛനു മരുന്നു പുരട്ടിക്കൊടുത്തു, 'ഇനി എല്ലാരും പോയിക്കിടന്നോളൂ,' എന്ന് മുത്തശ്ശൻ സഭ പിരിച്ചുവിട്ടു.

കാലത്ത് ഉറക്കമെണീറ്റതും ദേവു സ്വന്തം ബീൻസ് കൃഷി നോക്കാനോടി. മുത്തശ്ശനാണ് അവൾക്ക് കൃഷിയിലെ പ്രോത്സാഹനം. സ്‌കൂളിലെ കൂട്ടുകാരി തന്ന വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ചത് ദേവു തന്നത്താനാണ്. ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ടു വച്ചു, പിന്നെ കോരിയെടുത്തു വച്ചു. മുള വന്നപ്പോൾ നട്ടു വച്ചു. നാലു ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു. വള്ളിയിട്ടപ്പോഴേയ്ക്കും മുത്തശ്ശൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം പന്തൽ ഇടുവിച്ചു കൊടുത്തു. 'മുത്തശ്ശാ, ദാ പൂവു വന്നു,' എന്ന് വയലറ്റു പൂക്കൾ കണ്ട് ദേവു കൂവിവിളിച്ചു. അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മറ്റെല്ലാവരും ഓടി വന്നു, 'മിടുക്കി,' എന്നു മുത്തശ്ശൻ ദേവൂനെ ചേർത്തുനിർത്തി.

ദേവൂന്റെ മുത്തച്ഛന് സംസ്‌കൃതവും വൈദ്യവും എല്ലാം അറിയാം, വൈദ്യനൊന്നുമല്ലെങ്കിലും. ഇന്നാൾ ജാനകിച്ചേച്ചിക്ക് കാലിൽ കുരു വന്നു. മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു നീലശംഖുപുഷ്പം വേരോടെ അരച്ച് വെണ്ണ ചേർത്തരച്ചു പുരട്ടാൻ. ചേച്ചീടെ കുരു പെട്ടെന്ന് പഴുത്തു പൊട്ടി, കരിഞ്ഞു. ദേവൂന് ജലദോഷം വരുമ്പോള്‍ പൂവാംകുറുന്നിലച്ചെടിയും ചുമക്കൂര്‍ക്കയിലയും തുളസിയിലയും ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുളിക്കാനും മുത്തശ്ശന്‍ പറയും. കുളി കഴിഞ്ഞ് നെറുകംതലയില്‍ രാസ്നാദിപ്പൊടിയും ഇട്ടുകൊടുക്കും.

എന്നും സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്കുവച്ച് നാമം ചൊല്ലണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് മുത്തശ്ശന്. വരാന്തയില്‍ കസേരയിട്ട് ഇരിക്കും. അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഇടയിൽ വരുന്നത് മാറ്റി വേറേ പറഞ്ഞു തരും. അഞ്ജന ശ്രീധരാ ചൊല്ലുമ്പോൾ,  'ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ അയ്യോ എനിക്കൊട്ടും മോഹമില്ലേ' എന്നത്  'ഐഹികമായ സുഖത്തിങ്കലാഗ്രഹം, തെല്ലുമേ തോന്നല്ലേ വാസുദേവാ' എന്നു തിരുത്തിത്തന്നു. 'ഐ' യ്ക്ക് പകരം 'അയ്യോ' ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്നും മോഹമില്ല എന്നു പറയുന്നത് പരമകള്ളമാണ് എന്നുമാണ് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത്. അമ്മയ്ക്ക് വന്നിരിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ മുത്തശ്ശന്റെ ഇഷ്ടക്കേടു വേണ്ടായെന്ന് ഇരിക്കും, നാമമൊന്നും ചൊല്ലില്ല. അഞ്ജന ശ്രീധരാ, പാഹി മുകുന്ദാ തുടങ്ങിയതൊന്നും ചൊല്ലണമെന്ന് മുത്തശ്ശന് അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പതിന്നാലുവൃത്തം, ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തം, കൃഷ്ണഗാഥ, നിറന്ന പീലികൾ...ഇതെല്ലാം മാറി മാറി ചൊല്ലണം. ഇപ്പോൾ ദേവൂന് എല്ലാം കാണാപ്പാഠമറിയാം. നല്ല സ്ഫുടമായി ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും ദേവനാരായണ, ശ്രീരാമരാമ എന്നും മറ്റും ആവർത്തിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് എഴുതിയ കവിയുടെ ദേവസ്തുതിയാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിലും കഥയുടെ കൂടെ അതു കൂട്ടിക്കുഴച്ചത് തീരെ ശരിയായില്ലാന്നാണ് ആ കൊച്ചു പണ്ഡിതയുടെ വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം.

ഇതൊക്കെയാണേലും അച്ഛനു മുത്തശ്ശനോട് അത്ര പഥ്യമില്ല എന്നും ദേവൂനറിയാം. മുത്തശ്ശൻ അച്ഛനോട് സംസ്‌കൃതം പഠിച്ചാൽ മതീന്നു പറഞ്ഞു, ഒടുവിൽ അച്ഛന് കോളേജിൽ ചേരാൻ സ്വന്തം ഭാഗത്തിൽ നിന്നു കുറച്ചു ഭൂമി വിൽക്കേണ്ടി വന്നുവത്രേ. ഭാഗം വയ്ക്കുക എന്നു വച്ചാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ദേവൂന് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തശ്ശിക്ക് ധാരാളം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു, വീടിനു ചുറ്റമുള്ള സ്ഥലം ഒഴികെ മുഴുവനും മുത്തശ്ശൻ വിറ്റു തീർത്തുവെന്നും വലിയ വീടുവരെ പൊളിച്ചുവിറ്റ് ഈ ചെറിയ വീടു വച്ചുവെന്നും മണിച്ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഇളയവരുടെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയത് അച്ഛനായിരുന്നു പോലും.

മണിച്ചേച്ചിക്കും തരിമ്പും ഇഷ്ടമല്ല മുത്തശ്ശനെ, അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. ഈ മുത്തശ്ശൻ മണിച്ചേച്ചീടെ മുത്തശ്ശനല്ല! ഒരുപാടു മുടിയും നല്ല നിറവും ഒക്കെയായി മുത്തശ്ശിയമ്മ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നു -ഇപ്പഴും സുന്ദരി തന്നെ-, മണിച്ചേച്ചിയുടെ മുത്തശ്ശനായിരുന്നു ആദ്യഭർത്താവ്. അവർ രണ്ടുപേരും മകളുമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുത്തശ്ശന്റെ രംഗപ്രവേശം. വല്യേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു, മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യയാക്കണം പോലും! മുത്തശ്ശീടെ അമ്മാവന്മാരു സമ്മതിച്ചു-അന്നൊക്കെ അച്ഛന്മാരല്ല അമ്മാവന്മാരാണ് വീടു ഭരിച്ചിരുന്നതത്രേ-, മണിച്ചേച്ചീടെ മുത്തശ്ശന്റെ പായും തലയിണയും ഒരു നാൾ ചുരുട്ടി മുറിക്കു പുറത്തു വച്ചു, പാവം മുത്തശ്ശൻ കണ്ണീരോടെ എങ്ങോ പുറപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ ആരും ആ മുത്തശ്ശനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല. മുത്തശ്ശിയുടെ കരച്ചിലൊന്നും അമ്മാവന്മാർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല, ഈ മുത്തശ്ശനെക്കൊണ്ട് മുണ്ടുകൊടുപ്പിച്ചു. അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണോം കല്യാണം ഒഴിയലും! ദുഷ്ടനാ, പെരുംദുഷ്ടൻ എന്നാണ് മണിച്ചേച്ചി പറഞ്ഞത്. മണിച്ചേച്ചീടെ അമ്മയെ മുത്തശ്ശന് കൊച്ചിലേ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. പക്ഷേ മണിച്ചേച്ചീടമ്മയും ദേവൂന്റച്ഛനും തമ്മിൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.

ദേവു രണ്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര വാക്കേറ്റം നടന്നത്. പാലു കറക്കാൻ വരുന്ന ശങ്കരൻ ചേട്ടനും പുല്ലു പറിച്ചുകൊടുക്കാനും പശുക്കൂടു വൃത്തിയാക്കാനും വരുന്ന രാജമ്മച്ചേച്ചീം താമസിക്കുന്ന വീടും സ്ഥലവും അവർക്കു പതിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും അവരെ ഇറക്കിവടാൻ പറ്റില്ലെന്നും അച്ഛനും അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് മുത്തശ്ശനും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ വഴക്കായിരുന്നു. ദേവു പേടിച്ചരണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു. മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും ദേവൂനെപ്പോലെ തന്നെ പേടിച്ചുവിറച്ചായിരുന്നു നിന്നത്. അവസാനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതു നടന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ വന്ന് അച്ഛന്റെ കാൽക്കലങ്ങു വീണു. എണീപ്പിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ കണ്ണും നിറഞ്ഞിരുന്നു, അവർ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവരാണു പോലും! പക്ഷേ ഒരാഴ്ച്ച കഴിയും മുമ്പ് രാജമ്മച്ചേച്ചി പണിക്കു വരവു നിർത്തിക്കളഞ്ഞു!

'ഇപ്പോ അവസ്ഥയൊക്ക ആയീന്നു തോന്നിയപ്പോ അവക്കു പണിക്കു വരാൻ കുറച്ചിലായി പോയി കുഞ്ഞേ. ഞാനപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ കുഞ്ഞിനോട് ഈ പേട്ടുജാതിയെയൊന്നും സഹായിക്കല്ലേന്ന്.' ജാനകിച്ചേച്ചി അമ്മയോടു പരിഭവം പറഞ്ഞു.

'ഉം..ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കുമെന്നറിയാമായിരുന്നു, ചേച്ചി, പക്ഷേ ഇത്ര വേഗം ആകുമെന്നു തീരെ കരുതിയില്ല,' അമ്മ പറഞ്ഞു. അത് അമ്മയെ ലേശം വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദേവൂനും പിടികിട്ടി. പക്ഷേ ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പഴും പഴയതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട്. നന്ദികേടു കാണിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല്ലെന്ന് പറയുന്നതും ദേവു കേട്ടു. ചേട്ടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടു വൃത്തിയാക്കും, പുല്ലും പറിക്കും. അവധിദിവസങ്ങളിൽ ദേവുവും കൂടും പുല്ലു പറിക്കാൻ. ദേവൂന്‍റെ പുല്ലുകെട്ടിന് അമ്മ ഒരു രൂപയും കൊടുക്കും. അതു കുടുക്കയിലിട്ടു വയ്ക്കും, ഉത്സവത്തിനേ കുടുക്ക പൊട്ടിക്കൂ.

ദേവൂന്റച്ഛനെ മാത്രമല്ല, പല ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരേം വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ആ നമ്പൂരാരാണ് എന്നാണ് ജാനകിച്ചേച്ചിയുടെ പക്ഷം. നമ്പൂരാർ എന്നു വച്ചാൽ ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആണെന്ന് ദേവൂന് അറിയാം. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്‌കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ അന്നന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നത് ദേവുവാണല്ലോ. വാർത്ത എഴുതി വയ്ക്കുന്ന നോട്ടു ബുക്കിന്റെ പൊതിയിൽ അമ്മ 'ന്യൂസ് ബുക്ക്' എന്നെഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു ദേവൂന്. അമ്മയുടെ കൈയ്യക്ഷരം മുത്തു പോലെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്.

ദേവു ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് അഭിമാനമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയക്കും. അവൾ സംശയം ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഉഴപ്പി വിടില്ല, കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞും കൊടുക്കും. സ്വന്തം കാർന്നോമ്മാരുടെ ധൂർത്തും അനാചാരങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ ദേവൂനോടു വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 28 കല്യാണം, കാതുകുത്തു കല്യാണം, ചോറൂണു കല്യാണം, തിരണ്ടു കല്യാണം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് കുറെ സദ്യ വയ്ക്കുമത്രേ. ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലോ, 16 വരെ നാട്ടാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിനും സദ്യ, സദ്യയോടു സദ്യ! തീറ്റയും ഉത്സവവും കഥകളിയുമെല്ലാമായി കൃഷിയൊന്നും നോക്കാതെ സുഖിച്ചു ജീവിച്ച്, സദ്യ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി ഭൂമി വിറ്റു തീർത്ത്  അ വർ കുടുംബം കുളം തോണ്ടി പോലും. പിന്നെ തീണ്ടലും തൊടീലും കുന്നോളം അനാചാരങ്ങളും അതു വേറെ. കണ്ടും സഹിച്ചും അച്ഛനു പൊറുതിമുട്ടിപ്പോയത്രേ. ദേവൂന്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങും നടത്തിയിട്ടില്ല. മാസത്തിൽ നാലു ദിവസം പുറത്തെ ചായിപ്പിൽ തണുത്തു വിറച്ച് തറയിൽ പായിട്ടു  കിടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അമ്മയോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പണ്ടേ നിർത്തിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ വിഷമിച്ചു പോയത്രേ. അച്ഛൻ അതു നിർത്തിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദേവൂനും അതുപോലെ കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അതു കേട്ടപ്പോഴാണ് ദേവൂന് അച്ഛനോട് ഇഷ്ടം കൂടിയത്.

ദേവൂന് എന്തായാലും മുത്തശ്ശനെ ഇഷ്ടമാണ്. മുത്തശ്ശൻ എപ്പോഴും ദേവൂന്റെ ഭാഗത്താണ്. അമ്മ പഠിക്ക് എന്നു പറഞ്ഞു നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ 'അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ഇങ്ങിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്,' എന്നു മുത്തശ്ശൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും, ദേവു കളിക്കാനും പോകും. പക്ഷേ, രണ്ടുകൊല്ലം മുമ്പാണ്, മുത്തശ്ശൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അമ്മ ദേവൂനോട് കണക്കിന്റെ പെരുക്കപ്പട്ടിക ഉറക്കെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയി, ദേവു, കൃത്യമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, പക്ഷേ വരാന്തയിലെ ജനാലയഴികളിൽ പിടിച്ചുകയറി തല കുത്തിക്കിടന്നാണ് ചൊല്ലിയതെന്നു മാത്രം. അമ്മയറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മുത്തശ്ശൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, 'പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മരംകേറികളാകരുത്, ഇറങ്ങ്,' എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ശിക്ഷിച്ച് നിലത്തിരുന്ന് ചൊല്ലാനും പറഞ്ഞു.

'ന്റെ രാധികേ, ഇതെന്തിനാ നിങ്ങളീ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങിനെ ഒറ്റപ്പൂരാടാക്കീത്? ' ദേവകിയമ്മായിയാണ്, സുഭദ്രാമ്മായിയുടെ ചേച്ചി. അമ്മ ദേവു കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒളിഞ്ഞുനോക്കി, അമ്മായിയെ അകത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവൾ ചിരിച്ചു, അമ്മ ഒളിച്ചിട്ടു കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവൾക്കതറിയാം, ദേവു മാത്രം പോരാ, ഒരു കുട്ടി കൂടി വേണമെന്നാണ് ദേവകിയമ്മായീടെ പക്ഷം. ബന്ധുസഹോദരരും കൂട്ടുകാരും ഇഷ്ടം പോലെയുള്ളതുകൊണ്ടാവും, ദേവൂന് അതത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ലേശം അസൂയയും കാണുമായിരിക്കും.

ദേവു, കൊച്ചുതിണ്ണയിലിരുന്ന് ഏഴുകല്ലു കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് സുഭദ്രാമ്മായീടെ മക്കൾ മാലതീം നന്ദിനീം കളിക്കാൻ വരും. അവരുടെയത്ര കളിക്കാൻ അറിയില്ല ദേവൂന്. മുത്തശ്ശി തിരിച്ചെത്തും വരെ കൊച്ചുതിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചു പഠിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കല്ലു കളിച്ചാൽ വീടിനു കടം കേറുമെന്നും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി ഓടിച്ചു വിടും. പിന്നെ പറമ്പിൽ പോയിരുന്നു കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങു മടൽ ചെത്തി തായം കളിക്കേണ്ടി വരും. അതിനു കളം വരച്ചുതരാനും തായം വെട്ടിത്തരാനും മണിച്ചേച്ചി വേണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീം കോലും. മണലിൽ ഈർക്കിലി പൂഴ്ത്തിയും കളിക്കും. എല്ലാ കളിയും ദേവൂന് ഇഷ്ടമാണ്. മണിച്ചേച്ചിയും വലിയ ചേച്ചിമാരും രണ്ടു തരം തെന്നിപ്പാണ്ടി കളിക്കും, ആ കളിക്ക്, തലയിൽ കുഞ്ഞ് ഓട്ടുകഷണം കമഴ്ത്തിവച്ച് നിലത്തു നോക്കാതെ വരകളിൽ ചവിട്ടാതെ കളങ്ങൾ എട്ടും ചാടി മടങ്ങി വരണം. അത് ദേവൂനും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും പറ്റില്ല, അതിനു പകരം അവർ അക്കു കളിക്കും. അതിലാവുമ്പോൾ നിലത്തു നോക്കി ചാടാം, കളത്തിലിട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റു പള്ളപ്പൂവ് ഒരു കാലുകൊണ്ട് തള്ളി വരയിൽ വീഴാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നേ ഉള്ളു. ഓണക്കാലത്ത് അച്ഛൻവീട്ടിലെ എല്ലാവരും എത്തും, അപ്പോൾ വട്ടത്തിലിരുന്ന് 'ആരാരു കയ്യിലുണ്ടേ മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്കാ' കളിക്കും. അതിന്റെ ഈണവും ഇരുവശത്തോട്ടും താളത്തിലുള്ള തലയാട്ടലും ദേവൂന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്.

മഴയാണെങ്കിൽ ഊൺതളത്തിലിരുന്ന് വേറെ തരം കളിയുണ്ട്. 'തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും, തടിമേലൊരുമണികുരുമുളകുരുളും,'  'സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി,'  'പനന്തൊട്ടി കുറുപ്പച്ചൻ പനന്തണ്ടേലെഴുന്നള്ളി, ചുള വലുത്, കുരു ചെറുത്, ചുള വലുത്, കുരു ചെറുത്,' ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി വേഗത്തിൽ പറയണം. മിയ്ക്കവർക്കും തെറ്റും, റാലി ലാറിയാകും, തിരിച്ചും. പിന്നെ ചിരിയോടു ചിരിയാണ്. അക്ഷകശ്ലോകമത്സരവും കാണും. അതിൽ മണിച്ചേച്ചി മാത്രേ പക്ഷേ ജയിക്കൂ. വള്ളത്തോളിന്റെ ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ കാണാപ്പാഠമറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ. കർമ്മഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാൽ ഒക്കെയേ ദേവൂനറിയൂ. അത് ശ്ലോകത്തിനു കൂട്ടുകയുമില്ല.

കളി മതിയാക്കി അകത്തുകയറി വായിക്കാനിരുന്നു ദേവു. അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ കഥ മടിയലിരുത്തി വായിച്ചു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുമുണ്ട്, ദേവൂന് അതു വായിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരകഥകളെല്ലാം അവൾക്ക് വിരൽത്തുമ്പത്താണ്. നെഹ്രുവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും മറ്റും ഉറ്റ ബന്ധുക്കളും. ബോസിനെ തൂക്കിക്കൊന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള  'വിങ്ങിവിങ്ങി കരഞ്ഞു പോയമ്മ നമ്മൾ തന്നമ്മ ഭാരതം... ' പാടാൻ ഇപ്പോൾ ദേവു അമ്മയെ സമ്മതിക്കില്ല. അതു പാടുമ്പോഴെല്ലാം അമ്മയും ദേവുവും കരയും. രണ്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിക്കിളി  അനിയത്തിക്കിളിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ' കൊച്ചുകുട്ടത്തീ, കൊച്ചനിയത്തി പച്ചിലക്കാട്ടിൽ മറഞ്ഞതെന്തേ....  എന്ന കവിത ചൊല്ലാനും, ഇപ്പോൾ അർത്ഥം നന്നായി മനസ്സിലായപ്പോൾ, ദേവു സമ്മതിക്കില്ല. അതു കേട്ടാലും അവൾക്കു കരച്ചിലു വരും.

ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം വീണ്ടും എടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വല്യവധിക്ക് അതു മുഴുവൻ വായിച്ചതാണ്. എന്നാലും പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കും. അതിന്റെ പുറംചട്ടയിലെ ദ്രൗപദീടെ പടം കാണാൻ എന്തു ശേലാണ്! നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നും. ദേവു അതുപൊലൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വികൃതമായിപ്പോയി, അതുകണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കീറിയും കളഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ രാമായണവും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവൾക്കു ഭാരതമാണ് കൂടുതലിഷ്ടം. കുഞ്ഞുവാവകൾ വയറ്റിലുള്ളപ്പോൾ രാമൻ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചത് ദേവൂനു ദഹിച്ചില്ല, കരച്ചിലും വരും. വലുതാകുമ്പോൾ അതേ കുറിച്ചു കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അമ്മ പറയാറുള്ളത്. പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അമ്മ അങ്ങിനെ പറയാറുണ്ട്. ദേവൂന് ഗാന്ധിജിയെക്കാൾ ഇഷ്ടം നെഹ്രുവിനെയാണ്. അതും വലുതാവുമ്പോൾ തിരിയും എന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്രവചനം.

ഭാഗം-03 ഇവിടെ വായിക്കാം.